Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí

Mã số: 60 44 76

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3897…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Sau khi được đào tạo, học viên nắm vững được những kiến thức cơ bản, hiện đại về bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí cùng với khả năng ứng dụng của khoa học, công nghệ này trong lĩnh vực thực tiễn của khoa học trái đất.

2. Về kỹ năng:

Giúp cho học viên có thể thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong lĩnh vực thực tiễn của khoa học trái đất.

3. Về năng lực:

Vận dụng tốt các phương pháp bản đồ, xử lý ảnh, xử lý số, hệ thông tin địa lí và các kiến thức địa học thành lập các bản đồ, nghiên cứu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tham gia hoặc độc lập giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong các lĩnh vực công tác của mình.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu chính của chuyên ngành bao gồm: Lý thuyết về bản đồ học, viễn thám và hệ thông tin địa lí; công nghệ thành lập bản đồ; công nghệ Viễn thám và hệ thông tin địa lí.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa lí.

+ Tiếng Anh: Master in Geography.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  III.

+  Môn cơ sở: Địa lí đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 60 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

34 tín chỉ

- Bắt buộc:

24 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :