Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nanô

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3552…/SĐH, ngày…18…tháng…9…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về vật lý và hoá học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc nanô dạng hạt và dạng lớp, nắm vững vai trò của hiệu ứng lượng tử và hiệu ứng bề mặt trong khoa học và công nghệ nanô, tiếp cận các hiệu ứng vật lý mới và khả năng ứng dụng.

Về kỹ năng: Đào tạo cán bộ khoa học có khả năng nắm vững và sử dụng công nghệ chân không hiện đại, các công nghệ hoá học và các công nghệ khác để chế tạo các vật liệu có cấu trúc nanô; phân tích được cấu trúc nanô, thông hiểu công nghệ vi chế tạo, tiếp cận với kỹ thuật mô phỏng và thiết kế vi hệ thống, có khả năng chế tạo các linh kiện micrô và nanô.

Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể công tác tại các viện nghiên cứu và các trường đại học, các cơ quan quản lý khoa học, xuất nhập khẩu thiết bị và các trung tâm, liên hiệp sản xuất công nghệ cao, các liên doanh quốc tế.

Về năng lực: Học viên có thể chọn một trong các vấn đề sau để nghiên cứu

-          Từ tính bề mặt

-          Spintronics và các hiệu ứng liên quan

-          Bán dẫn lượng tử

-          Vật liệu nanô các-bon và nanô hữu cơ bán dẫn

-          Nanô quang tử

-          Nanô composit

-          Các hệ vi cơ và ứng dụng

-          Các linh kiện nanô

 

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+    Tên tiếng Việt:     Thạc sĩ Vật liệu và Linh kiện Nanô

+ Tên tiếng Anh:      Master in Nano materials and devices

 

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp II.

+  Môn thi Cơ sở:   Khoa học Vật liệu Đại cương.

+  Môn Ngoại ngữ: Trình độ B (chọn một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức,          

                                                   Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 56 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):           11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   30 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                   24 tín chỉ

+ Lựa chọn:                                  6/16 tín chỉ

- Luận văn tốt nghiệp:                            15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :