Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Khoa học Môi trường

Mã số: 60 85 02

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3554/SĐH, ngày…18…tháng…9…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị cho học viên năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học - công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực môi trường.

Đào tạo các chuyên gia môi trường  có kiến thức đầy đủ và toàn diện về khoa học môi trường theo hướng nâng cao kỹ năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tế, nắm được hệ phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về một số các lĩnh vực của khoa học môi trường, đồng thời có thể vận dụng những kiến thức và phương pháp đó để tiến hành các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực môi trường. Sản phẩm tạo ra -Thạc sĩ Khoa học môi trường - là đồng nhất về kiến thức chung, chỉ khác  nhau ở các hệ phương pháp riêng mà học viên chọn để đi sâu làm luận văn.

Khả năng của Thạc sĩ  về môi trường có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học và các Viện, các Bộ, các Sở khoa học công nghệ và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Các Thạc sĩ có khả năng lập các dự án về quản lý và quy hoạch, quy hoạch môi trường, xử lý ô nhiễm và đề xuất các biện pháp.

Nghiên cứu các vấn đề về môi trường; các biện pháp sử dụng hợp lý và bền vững cũng như các biện pháp cải tạo và bảo vệ tài nguyên môi trường trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững, quản lý đất, nước, không khí và đánh giá tác động môi trường.

Các hướng nghiên cứu:

- Tài nguyên và sinh thái môi trường

- Quản lý môi trường

- Công nghệ môi trường

- Mô hình hoá môi trường

- Môi trường khí và nước

- Môi trường đất

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

             + Tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học Môi trường

+ Tiếng Anh: Master in Environmental Sciences

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp III

- Môn thi cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường

- Môn ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy :    57 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung (bắt buộc) :                        11 tín chỉ

* Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành :                34 tín chỉ

-            Bắt buộc :                                        26 tín chỉ

-            Tự chọn có hướng dẫn :                   8/27 tín chỉ

*  Luận văn tốt nghiệp :               

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :