HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các dự án trong nước
Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương

1. Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với các doanh nghiệp

TT

Tên nhiệm vụ/Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

1.      

Cấu trúc và vận hành thị trường bất động sản tại một số quốc gia trong khu vực, các nước phát triển và gợi ý cho

Việt Nam

Trường ĐHKT

BIDV

2.      

Nghiên cứu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Trường ĐHKT

BIDV

3.      

Đánh giá lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Trường ĐHKT

BIDV

4.      

Đánh giá tác động của việc gia nhập AEC đối với các ngành  kinh tế quan trọng (bao gồm ngành ngân hàng)

Trường ĐHKT

BIDV

5.      

Kinh nghiệm phát triển ngành  nông nghiệp và xây dựng nông thôn của một số quốc gia trong khu vực, các nước đang phát triển và bài học cho Việt Nam

Trường ĐHKT

BIDV

6.      

Giải pháp huy động nguồn lực vàng trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế,  sẽ tiếp tục triển khai vào Quý 4/2014

Trường ĐHKT

BIDV

7.      

Đánh giá ảnh hưởng của việc tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới một số lĩnh vực/ngành kinh tế của Việt Nam.

Trường ĐHKT

BIDV

8.      

Hợp đồng phụ cho dự án "Điều tra, Kiểm kê và lập kế hoạch quản lý PCB”

GS.TS. Phạm Hùng Việt

 

 

Trường ĐHKHTN

Ban Quản lý dự án PCB  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Witteveen - Bos, Hà Lan

9.      

Hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Vinapco

TS. Nguyễn Trúc Lê

Trường ĐHKT

Vinapco

10.   

Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng năng lượng sạch tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ kết hợp xây dựng mô hình nông thôn mới xanh, sạch

PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ

Trường ĐHKHTN

Trung tâm Truyền thông và Kỹ thuật Môi trường

11.   

Khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường

ThS. Dương Ngọc Bách

Trường ĐHKHTN

Công ty cổ phần giấy
An Hòa

12.   

Xây dựng phần mềm Tiếng Anh lớp 10 cho Class book

Trường ĐHNN

Công ty Tinh Vân

13.   

Phát triển phần mềm dạy Tiếng Anh Language School

Trường ĐHNN

Net2E – VDC

14.   

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Nam Định (Chủ trì: ThS. Hoàng Văn Thái).

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Công ty cổ phần VINA- HTC tỉnh Nam Định

15.   

Nghiên cứu phát triển phần mềm nhúng trên nền tảng di động

Trường ĐHCN

Toshiba

16.   

Phát triển bộ nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ sử dụng phương pháp mô hình với cảm biến ảnh RGB-D

Trường ĐHCN

Samsung SVMC

17.   

Khai phá quan điểm và phân tích ý kiến cho sản phẩm điện thoại Samsung tại thị trường Việt Nam

Trường ĐHCN

Samsung SVMC

18.   

Giám sát và cảnh báo sạt lở đất ở Việt  Nam

Trường ĐHCN

ISIF ASIA

19.   

Hợp tác với IMRA (Nhật  Bản) trong nghiên cứu phát triển về vật liệu nano

Trường ĐHCN

IMRA

2. Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với các địa phương

TT

Tên nhiệm vụ/Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

1.              

Giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở Hà Nội phù hợp với đặc điểm tuổi dậy thì hiện nay/ PGS.TS. Mai Văn Hưng

Trường ĐHGD

TP Hà Nội

2.              

Địa chí Đông Anh

GS Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

Huyện ủy - HĐND - UNBD huyện Đông Anh

3.              

Điều tra, sưu tầm tư liệu

PGS Vũ Văn Quân

Viện VNH&KHPT

Nhà xuất bản HN - Tp Hà Nội

4.              

Bách khoa thư Hà Nội phần Hà Nội mở rộng, tập Lịch sử, chính trị và pháp luật

GS Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

Ban biên soạn Bách khoa thư Hà Nội – UBND Tp Hà Nội

5.              

Nghiên cứu xây dựng mô hình chứng thực văn bản pháp lý để thúc đẩy triển khai dịch vụ công trên địa bàn TP Hà Nội.

TS. Nguyễn Ái Việt, Viện CNTT

Viện CNTT

TP Hà Nội

6.              

Nghiên cứu các di sản tự nhiên và văn hóa nhằm xây dựng công viên địa chất (Geopark) tại vùng Ba vì – Sơn Tây, Hà Nội, phục vụ phát triển du lịch bền vững

PGS. TS. Tạ Hòa Phương, Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

TP Hà Nội

7.              

Mô hình thực hành công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em ở địa bàn xã, phường Hà Nội. Mã số: 1X-12/05-2013-1

PGS. TS. Nguyễn An Lịch, Trường ĐHGD

Trường ĐHGD

 

TP Hà Nội

8.              

Hệ thống thông tin trạng thái giao thông Thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Ngọc Hóa, Trường ĐHCN

Trường ĐHCN

TP Hà Nội

9.              

Những giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Mã số: 01X-10/03-2014-2

PGS. TS. Phạm Quang Minh

Trường ĐHKHXH&NV

TP Hà Nội

10.           

Vương triều Lê sơ

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH & KHPT

TP Hà Nội

11.           

Từ điển địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội truyền thống

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Viện VNH & KHPT

Nxb Hà Nội

12.           

Nghiên cứu sản xuất phân bón có chứa vi sinh vật đối kháng để phòng, chống một số bệnh do nấm Phytophtora gây ra ở cây khoai tây, cà chua trên địa bàn Hà Nội

TS. Đào Thị Lương

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

 

Tp. Hà Nội

13.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

14.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

15.           

Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

16.           

Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải, khối lượng chất thải công nghiệp (rắn, lỏng, khí) phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

17.           

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về các nguồn thải và đề xuất biện pháp quản lý chất thải phù hợp.

GS. TS. Nguyễn Cao Huần

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ninh

18.           

Uông Bí đất và người

PGS.TS Phạm Hồng Tung

Viện VNH & KHPT

Tỉnh Quảng Ninh

19.           

Bùi Văn Dị: Cuộc đời và sự nghiệp/ GS.TS Nguyễn Văn Khánh, TS Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXH&NV

Tỉnh Hà Nam

20.           

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ (SOA) cho các đơn vị dịch vụ công tỉnh Hà Nam

Trường ĐHKT

Tỉnh Hà Nam

21.           

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chính sách xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam”

TS. Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXHNV

Tỉnh Hà Nam

22.           

Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi tường thuộc Dự án Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

GS.TS. Phạm Ngọc Hồ,

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Hà Nam

23.           

Chuỗi giá trị xây dựng nấm ở Ninh Bình

Trường ĐHKT

Tỉnh Ninh Bình

24.           

Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hoá cộng đồng ở một số làng nghề của tỉnh Thái Bình

TS Phạm Văn Lợi

Viện VNH&KHPT/

UBND tỉnh Thái Bình

25.           

Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền ở cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

Trường ĐHKHTN

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

26.           

Nghiên cứu những biến đổi điều kiện sống, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội các cộng đồng cư dân khu vực tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Sơn La

TS Phạm Văn Lợi

Viện VNH&KHPT

UBND tỉnh Sơn La

27.           

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh Quảng Nam

28.           

Lắp đặt và chuyển giao công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Thuộc dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại Quảng Ngãi”.

GS.TS. Đinh Văn Ưu

Trường ĐHKHTN

Tỉnh Quảng Ngãi

29.           

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Trường ĐHKHTN

UBND tỉnh Thanh Hóa; Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 VNU Media - Ban HTPT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :