Quy mô
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 1
Đảm bảo qui mô, cơ cấu hợp lý đối với các bậc học, loại hình đào tạo

a)Tuyển sinh và đào tạo
- Tuyển sinh: Về cơ bản, quy mô đào tạo năm 2012-2013 ổn định so với năm học 2011-2012, trong đó, các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN tuyển 5.454 sinh viên chính quy, 4.152 học viên cao học và 253 nghiên cứu sinh. Quy mô tuyển sinh không chính quy giảm thêm 24%. Đến nay, trong toàn ĐHQGHN, quy mô đào tạo sau đại học so với quy mô đào tạo đại học chính quy đạt bình quân trên 30% (tăng so với chỉ tiêu 28%).
Tỷ lệ sinh viên/giảng viên chuyển biến theo hướng tích cực: đã có một số đơn vị đạt tỷ lệ dưới 15 như Trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN; các đơn vị khác đều nằm trong chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT (không quá 25 sinh viên/giảng viên).
Trong năm học đã thực hiện thí điểm đổi mới tuyển sinh sau đại học theo đánh giá năng lực cho 191 thí sinh ở 3 chuyên ngành: Biến đổi khí hậu - Khoa Sau Đại học; Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp - Trường ĐHKT; Môi trường trong phát triển bền vững - Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường (NCTNMT). Phương thức tuyển sinh mới được người học hưởng ứng và đánh giá cao.
Kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 có điểm chuẩn tăng rõ rệt.
- Đào tạo các hệ chuẩn: Năm học vừa qua có 5.081 sinh viên chính quy tốt nghiệp, đạt 92,4%; 2.990 thạc sĩ tốt nghiệp đạt 85,4%; 97 nghiên cứu sinh đã bảo vệ và nhận bằng tiến sĩ. Tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn so với năm trước, đặc biệt là tỷ lệ học viên cao học tốt nghiệp đúng hạn được nâng lên rõ rệt.
Hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng đào tạo đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra: các yêu cầu về chuẩn đầu ra, chuẩn ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ B1, B2) được thực hiện   đối với từng bậc, từng hệ đào tạo; có 22% tiến sĩ được cấp bằng trong năm học vừa qua có công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế ISI (nếu tính trong khối khoa học tự nhiên và công nghệ thì tỷ lệ này đạt 45%, đặc biệt có NCS đạt 5 bài báo quốc tế ISI trong năm học).
Học sinh của 2 trường trung học phổ thông chuyên đã dành 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc quốc tế về Hóa học,1 huy chương bạc Toán học, 1 huy chương bạc Tin học, 1 huy chương đồng Sinh học quốc tế và 66 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Tỷ lệtốt nghiệp và thi đỗ vào ĐH của học sinh khối phổ thông chuyên đạt 100%.
- Đào tạo NVCL: đã có thêm 126 sinh viên và 26 học viên cao học tốt nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Triển khai thêm 01 ngành đào tạo đại học (Hóa học), 04 chuyên ngành đào tạo sau đại học (Tiến sĩ Việt Nam học, Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa hữu cơ). Hoàn thành việc xây dựng Đề án đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế đối với 25 ngành/chuyên ngành đã cận kề đạt chuẩn đầu ra về công bố khoa học. Một số vướng mắc trong đào tạo đã được tháo gỡ, phù hợp với thực tế và đảm bảo chất lượng của chương trình.
b) Phát triển, đổi mới chương trình đào tạo
Hoàn thành chuyển đổi 100% chương trình đào tạo theo hướng phát triển tầm nhìn và nâng cao khả năng hội nhập cho người học; tăng cường tính liên thông cao giữa các khối ngành, nhóm ngành trong toàn ĐHQGHN cũng như giữa các bậc học, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc tích luỹ tín chỉ trong toàn ĐHQGHN.
Tiến hành mở mới 02 chương trình đào tạo đại học (Truyền thông và Mạng máy tính, Quan hệ công chúng);04 chuyên ngành thạc sĩ: Nhân học, Lí luận lịch sử phê bình điện ảnh, Kỹ thuật môi trường, Khoa học bền vững;02 chuyên ngành tiến sĩ: Quản lí khoa học công nghệ, Cơ kỹ thuật. Các ngành học mới có tính liên ngành, có nhu cầu xã hội cao, được xây dựng theo hướng tiếp cận theo chuẩn đầu ra (CDIO), liên thông, liên kết, được tổ chức đào tạo theo tín chỉ, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người học.
Triển khai xây dựng quy hoạch ngành, chuyên ngành trong toàn ĐHQGHN và đang triển khai xây dựng tại các đơn vị.
c) Giáo trình, học liệu
ĐHQGHN hiện có 4.941 môn học (bậc đại học), trong đó có 3.986 môn học đã có giáo trình, học liệu (ở các dạng khác nhau), chiếm tỷ lệ 81%. Trong đó, các đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất là Khoa Luật đạt 100%; Trường ĐHKHTN đạt 88%; Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đạt 85%.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   |