Nâng cao chất lượng đào tạo
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 1
Công khai cam kết chất lượng đào tạo

i) 100% người học đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, thái độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, trong đó có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp bằng công nghệ thông tin và chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của từng chương trình và bậc đào tạo.
- Bậc đại học

Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ như sau:

a. Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn, ngành chính - ngành phụ, ngành kép;

b. Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cấp bằng.

c. Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;

d. Cử nhân liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

 

- Bậc sau đại học

a. NVCL và Tiến sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

b. Hệ chuẩn Thạc sĩ: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

c. Hệ chuẩn Tiến sĩ và Thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: đạt chuẩn đầu ra Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

d. Thạc sĩ, Tiến sĩ liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

ii) 100 % sinh viên có kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên.
iii) 80% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp trong đó có 60% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo, 25% sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn.
iv) 100% học sinh THPT chuyên tốt nghiệp và thi đỗ đại học.
v) Có ít nhất 5 giải quốc tế và 3 khối THPT chuyên có Huy chương Vàng. Tăng 2% giải quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi so với năm học trước, trong đó ít nhất có 5 giải nhất.
vi) 50 học sinh THPT không chuyên ngữ đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra B2.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan