Cơ sở vật chất
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 2
Danh mục các Phòng thí nghiệm ở ĐHQGHN

 

TT
Tên Phòng thí nghiệm
Đơn vị quản lý
Ghi chú
1
Phòng thí nghiệm Trọng điểm công nghệ Enzim và Protein
Trường ĐHKHTN
*
2
Phòng thí nghiệm tính toán hiệu năng cao
Trường ĐHKHTN
* *
3
Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ
Trường ĐHKHTN
 
4
Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ
Trường ĐHKHTN
 
5
Phòng thí nghiệm Hóa phân tích
Trường ĐHKHTN
 
6
Phòng thí nghiệm công nghệ hóa
Trường ĐHKHTN
 
7
Phòng thí nghiệm hóa học dầu mỏ
Trường ĐHKHTN
 
8
Phòng thí nghiệm động học xúc tác
Trường ĐHKHTN
 
9
Phòng thí nghiệm hóa môi trường
Trường ĐHKHTN
 
10
Phòng thí nghiệm hóa dầu
Trường ĐHKHTN
* *
11
Nghiên cứu Động lực và Môi trường biển.
Trường ĐHKHTN
* *
12
Phòng thí nghiệm vật lý vô tuyến
Trường ĐHKHTN
 
13
Phòng thí nghiệm vật lý chất rắn
Trường ĐHKHTN
 
14
Phòng thí nghiệm nhiệt độ thấp
Trường ĐHKHTN
 
15
Phòng thí nghiệm vật lý đại cương
Trường ĐHKHTN
 
16
Phòng thí nghiệm vật lý quang phổ
Trường ĐHKHTN
 
17
Phòng thí nghiệm vật lý lý thuyết
Trường ĐHKHTN
 
18
Phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân
Trường ĐHKHTN
* *
19
Phòng thí nghiệm địa vật lý
Trường ĐHKHTN
 
20
Phòng thí nghiệm tin học vật lý
Trường ĐHKHTN
 
21
Phòng thí nghiệm thổ nhưỡng và môi trường đất
Trường ĐHKHTN
 
22
Nghiên cứu Mô hình hóa và Công nghệ Môi trường
Trường ĐHKHTN
 
23
Phòng thí nghiệm nhân học và sinh thái học
Trường ĐHKHTN
 
24
Phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và hóa sinh
Trường ĐHKHTN
 
25
Phòng thí nghiệm vi sinh vật học
Trường ĐHKHTN
 
26
Phòng thí nghiệm động vật có xương sống
Trường ĐHKHTN
 
27
Phòng thí nghiệm động vật không xương sống
Trường ĐHKHTN
 
28
Phòng thí nghiệm thực vật học
Trường ĐHKHTN
 
29
Phòng thí nghiệm tế bào, mô phôi và lý sinh
Trường ĐHKHTN
 
30
Phòng thí nghiệm di truyền học
Trường ĐHKHTN
 
31
Phòng thí nghiệm thực vật học
Trường ĐHKHTN
 
32
Phòng thí nghiệm khoa học vật liệu
Trường ĐHKHTN
* *
33
Phòng thí nghiệm công nghệ môi trường và phát triển bền vững
Trường ĐHKHTN
 
34
Phòng thí nghiệm sinh học phân tử và công nghệ tế bào
Trường ĐHKHTN
* *
35
Phòng thí nghiệm Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Trường ĐHKHTN
 
36
Địa chất học Ứng dụng.
Trường ĐHKHTN
 
37
PTN Phân tích môi trường
Trường ĐHKHTN
* *
38
PTN quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường
Trường ĐHKHTN
* *
39
PTN công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại và khó phân huỷ trong môi trường
Trường ĐHKHTN
* *
40
PTN công nghệ địa kỹ thuật, địa môi trường phục vụ xây dựng và giảm nhẹ tai biến
Trường ĐHKHTN
* *
41
PTN Hoá dược
Trường ĐHKHTN
* *
42
Phòng thí nghiệm Công nghệ Micrô và Nanô
Trường ĐHCN
* *
43
Phòng thí nghiệm các hệ thống tích hợp thông minh SIS (5 phòng thí nghiệm vệ tinh)
Trường ĐHCN
* *
44
Điện tử và Viễn thông
Trường ĐHCN
* *
45
Nghiên cứu phát triển phần mềm
Trường ĐHCN
* *
46
Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin
Trường ĐHCN
 
47
Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
Trường ĐHCN
 
48
Phòng thí nghiệm Mạng không dây và Truyền thông đa phương tiện
Trường ĐHCN
 
49
Phòng thí nghiệm Thông tin vô tuyến tốc độ cao và Anten thông minh
Trường ĐHCN
 
50
Phòng thí nghiệm chuyên đề Công nghệ Cơ điện tử và Thủy khí Công nghiệp
Trường ĐHCN
 
51
Công nghệ Sinh học
Viện VSV&CNSH
* *
52
Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật
Viện VSV&CNSH
* *
53
ĐTCS Tăng cường trang thiết bị cho Viện vi sinh vật và CNSH
Viện VSV&CNSH
* *
54
Công nghệ Mạng và Dịch vụ CNTT
Viện CNTT
* *
55
Multimedia
Trường ĐHNN
* *
56
PTN thực nghiệm ngôn ngữ
Trường ĐHNN
* *
57
Trung tâm thiết kế và sản xuất hệ thống học liệu multimedia phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ với sự hỗ trợ của CNTT
Trường ĐHNN
* *
58
ĐTCS Tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên và chuyên gia đào tạo
Khoa Sư phạm
* *
59
ĐTCS Xây dựng và phát triển thư viện điện tử
Trung tâm Thông tin - Thư viện
* *
60
ĐTCS xây dựng PTN về công nghệ Nano ứng dụng trong y, dược, thực phẩm, sinh học, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng phát triển bền vững
Trường Đại học KHTN, Trường Đại học Công nghệ, Viện Vi sinh vật và CNSH (đang triển khai xây dựng)
* *
61
ĐTCS xây dựng Trung tâm thực nghiệm đào tạo Báo chí - Truyền thông và bảo tồn văn hoá
Trường đại học KHXH&NV (đang triển khai xây dựng)
* *

Ghi chú:
(*) : PTN trọng điểm cấp quốc gia
(**): PTN trọng điểm cấp ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :