Thu chi tài chính
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 3
Thu, chi tài chính

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

12-17.15

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

7.25-10.25

3

Đại học

triệu đồng/năm

4.85-6.85

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Đại học

triệu đồng/năm

7.25-10.25

III

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

1,382.697

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

767.286

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

227.209

3

Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

388.202

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   |