Số liệu tổng hợp
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Số liệu tổng hợp
Thông tin tổng hợp của ĐHQGHN

Năm học 2010-2011    
 

TT
Thông tin
Đơn vị
Số lượng
1
 Số ngành đang đào tạo
ngành
80
2
 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
ngành
 
3
Diện tích đất của ĐHQGHN
ha
 
  
Khu vực Hà Nội
ha
15.64
  
Khu vực Ba vì (cơ sở thực tập, thực địa ngoài trời, thực tập sinh thái, môi trường)
ha
16.6
  
Khu vực Hòa Lạc
ha
1,000
4
Diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
m2
186,098
4.1
 Diện tích phòng học các loại
-
35,535
4.2
Diện tích Thư viện
-
6,001
4.3
Diện tích PTN, thực hành
-
5,494
4.4
Diện tích nhà xưởng
-
50
5
Diện tích sàn xây dựng ký túc xá
-
28,200
6
Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn
người
1860
6.1
Giáo sư
-
50
6.2
Phó Giáo sư
-
304
6.3
TSKH, tiến sĩ
-
400
6.4
Thạc sĩ
-
1000
6.5
Cử nhân
-
106
7
Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi
sinh viên quy đổi
15,5
8
 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên
%
94,3
9
Mức học phí hệ chính quy năm 2010-2011
triệu đồng/ năm
  
9.1
Tiến sỹ
  
7,25-7,75
9.2
Thạc sỹ
  
4,35-4,65
9.3
Đại học
  
2.9-3,1
10
Tổng thu năm 2009
Tỷ đồng
736.612
10.1
Từ Ngân sách
-
388.51
 
 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản
-
75
 
 - Sự nghiệp GD&ĐT
-
262.13
 
 - Sự nghiệp KHCN
-
48.96
 
 - Sự nghiệp bảo vệ môi trường
-
2.02
 
 - Sự nghiệp Kinh tế
-
0.4
10.2
 Từ học phí, lệ phí, các khoản thu khác từ người học
-
251.266
10.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-
48.154
10.4
Thu từ viện trợ, tài trợ
-
33.362
10.5
Từ nguồn khác
-
15.32

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: