Số liệu tổng hợp
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Số liệu tổng hợp
Số liệu tổng hợp năm học 2015 -2016

(Thông tin cập nhật vào tháng 05/2015)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

82

1.1

Đại học

ngành

82

1.2

Cao đẳng

ngành

 

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

82

2.1

Đại học

ngành

82

2.2

Cao đẳng

ngành

 

3

Diện tích đất của trường

ha

1,032.24

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

 

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

103,268

4.2

Diện tích thư viện

m2

6,947

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

3,415

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

47,287

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

1,647

6.1

Giáo sư

người

45

6.2

Phó giáo sư

người

255

6.3

Tiến sỹ

người

425

6.4

Thạc sỹ

người

691

6.5

Đại học

người

231

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

người

1,318

7.2

Cao học

người

6,960

7.3

Đại học

người

22,499

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

86

9

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

1,382.697

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

767.286

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

227.209

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

388.202

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :