Sách và học liệu
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Công cụ quản lý tài liệu tham khảo EndNote X7

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu đến toàn thể bạn đọc công cụ quản lý tài liệu tham khảo EndNote X7, sản phẩm của Thomson Reuters.
EndNote® là công cụ quản lý tài liệu tham khảo mạnhnhất trên thị trường hiện nay, cho phép các chuyên gia nghiên cứu tìm kiếm cơ sở dữ liệu tham khảo phổ biến, lưu trữ tài liệu tham khảo, file PDF, lập nhóm và tổ chức nghiên cứu. EndNote cũng là nguồn tài nguyên duy nhất có công nghệ tạo ra thư mục được cấp bằng sáng chế. Cung cấp các công cụ tiên tiến để quản lý, tìm kiếm, sắp xếp và chia sẻ nghiên cứu của bạn. EndNote giúp quản lý nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn với khả năng tạo ra các thư mục và lý lịch ngay trong EndNote, các tính năng như "Tìm Toàn văn " và "Cập nhật biểu ghi" tự động hóa quá trình định vị và cập nhật thông tin thu thập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông qua các tập tin cá nhân. Khả năng chia sẻ nhóm và đọc/ghi tùy chọn cho phép bạn làm việc cùng với đồng nghiệp, thậm chí có thể xây dựng trên nền tảng công việc của nhau. Người dùng EndNote có thể đồng bộ thư viện và các tài liệu tham khảo trên máy tính để bàn, trực tuyến, hay các ứng dụng trên iPad, cho phép truy cập vào dữ liệu nghiên cứu của họ bất cứ khi nào và nơi đâu họ cần. Với 5GB lưu trữ trực tuyến cho tập tin đính kèm, không giới hạn cho lưu trữ tham khảo và hàng nghìn kiểu định dạng, cùng với truy cập trực tuyến đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
EndNote rất hữu ích khi sử dụng để tổ chức và theo dõi các tài liệu tham khảo được sử dụng trong các bài viết. Sử dụng EndNote cho phép ta dễ dàng chèn các ghi chú trích dẫn hoặc chú thích vào tài liệu nghiên cứu đồng thời cho phép ta trao đổi thư mục cũng như giúp tiết kiệm thời gian khi lập danh mục tài liệu tham khảo và tránh được những sơ suất không đáng có trong khi trình bày các bài báo cáo khoa học.
Thông tin chi tiết về dịch vụ như sau:
* Tên dịch vụ: *EndNote®
* Thời hạn truy cập: 1/1/2014 – 31/12/2014
* Địa chỉ tải về và mật khẩu cài đặt: http://db.lic.vnu.edu.vn:2048 hoặc truy cập website Thư viện http://lic.vnu.edu.vn chọn mục CSDL ĐIỆN TỬ
Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN liên tục mở các lớp hướng dẫn sử dụng EndNote cho tất cả bạn đọc thuộc ĐHQGHN. Để biết thông tin chi tiết về lịch của các lớp học và đăng ký, xin mời truy cập website: http://lic.vnu.edu.vn

 


 MinhTri - TTTTTV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :