Sách và học liệu
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
(VNU-PRESS) Tổ chức và hoạt động của tòa soạn
Tổ chức và hoạt động của tòa soạn là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên được tiếp cận môn học này sớm để kịp thời hiểu biết và nắm bắt công việc “bếp núc” của một tòa soạn báo, nơi họ vận dụng những kiến thức lý luận, khoa học báo chí ở nhà trường và hoạt động kiến tập, thực tập, thực tế trong thời gian học và tác nghiệp, hành nghề sau khi tốt nghiệp. Trên cơ sở tư liệu, bài giảng, cùng với quá trình thâm nhập thực tế ở các tòa soạn báo Trung ương, địa phương; kết quả những lần đưa sinh viên đi thực tập, thực tế, chúng tôi biên soạn giáo trình Tổ chức và hoạt động của tòa soạn để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiện nay.

Giáo trình này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tòa soạn báo, cơ cấu tổ chức, bộ máy tòa soạn, đặc điểm lao động báo chí ở tòa soạn, công tác phóng viên, công tác kế hoạch, công tác bạn đọc, quy trình thực hiện các sản phẩm báo chí, phương tiện làm việc và nguồn tin của phóng viên, công tác phát hành, người phát ngôn báo chí... Chúng tôi cố gắng trình bày những vấn đề lý luận gắn với hoạt động thực tiễn của các tòa soạn báo và từ những kinh nghiệm thực tiễn để kiểm chứng và bổ sung cho lý luận. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về báo chí được thể hiện rõ ràng, nhất quán trong giáo trình. Cuối sách là phần phụ lục gồm một số bài viết liên quan đến nội dung môn học, sơ đồ tổ chức bộ máy một số tòa soạn báo chí nước ta và báo chí nước ngoài để tiện theo dõi và tham khảo. Do vậy, giáo trình là tài liệu bổ ích, thiết thực cho sinh viên báo chí, các nhà báo trẻ và những ai quan tâm đến công việc của người làm báo và các tòa soạn báo chí nói chung.

Cuốn sách gồm 8 phần:

Phần I - TÒA SOẠN BÁO CHÍ

Phần II - CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TÒA SOẠN BÁO IN

Phần III - ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG BÁO CHÍ Ở TÒA SOẠN

Phần IV - CÔNG TÁC PHÓNG VIÊN

Phần V - CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA TÒA SOẠN

Phần VI - CÔNG TÁC BẠN ĐỌC CỦA TÒA SOẠN

Phần VII - SỐ BÁO

Phần VIII - CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

>>> Mua sách tại đây

 PV - VNU-PRESS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :