Sách và học liệu
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Sách hay mỗi ngày – Cuốn sách “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Covid-19 và biến đổi khí hậu”
Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách chuyên khảo “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Covid-19 và biến đổi khí hậu” do Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chủ trì triển khai. Sách do NXB Lao động phát hành năm 2021.

 

Biến đổi khí hậu và Đại dịch Covid-19 đã và đang tạo những tác động kép, nhiều chiều đến sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Bối cảnh trên đã đặt ra những thách thức về chuyển đổi và thích ứng từ hệ thống sản xuất nông nghiệp và hệ thống khung chính sách phát triển của các quốc gia.

Từ tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội, một tiếp cận liên ngành hướng đến mục tiêu đảm bảo cân bằng giữa sinh thái và xã hội trong phát triển, cuốn sách đã nhận diện mô hình chuyển đổi  sinh thái - xã hội trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hướng tới phát triển bền vững trong  bối cảnh biến đổi khí hậu và Đại dịch Covid 19.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan, cơ sở lý thuyết, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Nội dung của chương 1 tập trung phân tích các nghiên cứu về nông nghiệp Việt Nam và Đông Nam Á, các nghiên cứu về ác động của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại Đông Nam Á và Việt Nam; chính sách sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Đây cũng là chương trọng tâm trình bày tiếp cận kết hợp khung chuyển đổi sinh thái - xã hội (SET) và khung áp lực - thực trạng - đáp ứng (PSR) trong nghiên cứu tác động kép của biến đổi khí hậu và Covid-19 tới nông nghiệp, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng.

Chương 2. Thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và Đại dịch Covid 19 đến sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á và Việt Nam

Chương 2 là bức trang hiện trạng nông nghiệp ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á với những phân tích thống kê mô tả về số liệu nông nghiệp Đông Nam Á trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phân tích định tính dữ liệu phỏng vấn sâu về các yếu tố áp lực, thực trạng và các nhân tố đáp ứng.

Chương 3. Đánh giá và dự báo tác động của  biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở  Việt Nam và các nước Đông Nam Á

Thông qua việc xây dựng mô hình và dữ liệu nghiên cứu, nội dung Chương 3 tập trung vào việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, các yếu tố tác động đến năng suất lúa, giá trị sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp.

Chương 4. Đề xuất mô hình chuyển đổi  sinh thái - xã hội trong sản xuất nông nghiệp ở  việt nam hướng tới phát triển bền vững trong  bối cảnh biến đổi khí hậu và Đại dịch Covid 19

Chương cuối của cuốn sách đưa ra các dự báo phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp và bài học kinh nghiệm về chuyển đổi sinh thái - xã hội ứng phó với tác động của đại dịch covid-19 trong nông nghiệp khu vực Đông Nam Á và phân tích các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 của Việt Nam, đề xuất các giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, việc áp dụng chuyển đổi số, mạng xã hội, công nghệ thông tin và những đề xuất thay đổi trong mô hình phát triển nông nghiệp và hệ thống lương thực vì mục tiêu phát triển bền vững và chống chịu khủng hoảng sinh thái.

Cuốn sách “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Covid-19 và biến đổi khí hậu” là kết quả nghiên cứu của dự án “Hướng tới sự chuyển dịch khung mẫu mới trong phát triển nông nghiệp thông qua tiếp cận Chuyển đổi Sinh thái-Xã hội (SET) trong khoa học và quá trình hoạch định chính sách (Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam)” trong năm 2021. Đây là dự án quốc tế hợp tác giữa Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á, Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sách được xuất bản song ngữ Anh – Việt.

Công trình nghiên cứu góp phần phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hoạch định chính sách phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh tác động từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu...

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :