Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Phát biểu của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN tại đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV là tổ chức cơ sở Đảng được Đảng uỷ ĐHQGHN lựa chọn tiến hành Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kì 2015 – 2020. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Bài phát biểu của Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 10/4/2015 vừa qua.

Thưa Đoàn chủ tịch,

Thưa các vị khách quý và đại biểu dự Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXHNV) lần thứ 27. Trước hết, thay mặt Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tôi trân trọng gửi tới các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời thăm hỏi và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Kế thừa truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Báo cáo chính trị của Đảng bộ Nhà trường đã tập trung phân tích, đánh giá những thành tích, thành tựu đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cơ bản nhất trí với những đánh giá này và xin được nhấn mạnh một số nội dung sau:

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường ĐH KHXNHV đã đoàn kết, nhất trí, tích cực, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đặc biệt là Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng uỷ ĐHQGHN về việc thực hiện Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN. Trong đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, nhân lực… của một số đơn vị về Nhà trường đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời nhanh chóng ổn định về tổ chức, tư tưởng của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các công việc chuyên môn sau khi tiếp nhận.

Trong hoạt động đào tạo, Nhà trường đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, Nhà trường đã triển khai có hiệu quả chủ trương của ĐHQGHN trong việc rà soát, sắp xếp các chương trình đào tạo, hoàn thành xây dựng đề án quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo đến năm 2020, làm cơ sở để phân tầng chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường có bước phát triển mạnh về quy mô, nhất là quy mô đào tạo tiến sĩ và số lượng học viên nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu.

Hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đã có những đóng góp quan trọng trong việc tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều công trình nghiên cứu phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng, tham gia nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn sau 30 năm đổi mới; nghiên cứu văn hóa, đạo đức, lối sống con người Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hoạt động hợp tác phát triển được triển khai tích cực. Nhiều thoả thuận hợp tác mới đã được ký kết với các đối tác ở trong nước và  nước ngoài. Nhà trường đã hợp tác với các trường đại học ở Châu Á và Hoa Kỳ mở các chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học , thu hút hàng nghìn sinh viên theo học. Nhà trường cũng đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài. Hàng năm, Trường ĐH KHXHNV đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chuyên gia và sinh viên nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời đã cử hàng trăm lượt cán bộ và sinh viên đi học tập, giảng dạy, trao đổi hợp tác tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Nhà trường cũng là điểm đến của nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều lãnh đạo và nguyên thủ nước ngoài.

Những thành tích mà Đảng bộ Trường ĐH KHXNHV đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ĐHQGHN ở trong nước và quốc tế. Thay mặt Đảng uỷ ĐHQGHN, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích này của các đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trường ĐH KHXHNV cũng còn những hạn chế, tồn tại. Đó là, một số chỉ tiêu mà Đại hộ