Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Phát biểu của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN tại đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV là tổ chức cơ sở Đảng được Đảng uỷ ĐHQGHN lựa chọn tiến hành Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kì 2015 – 2020. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Bài phát biểu của Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 10/4/2015 vừa qua.

Thưa Đoàn chủ tịch,

Thưa các vị khách quý và đại biểu dự Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXHNV) lần thứ 27. Trước hết, thay mặt Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tôi trân trọng gửi tới các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời thăm hỏi và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Kế thừa truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Báo cáo chính trị của Đảng bộ Nhà trường đã tập trung phân tích, đánh giá những thành tích, thành tựu đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cơ bản nhất trí với những đánh giá này và xin được nhấn mạnh một số nội dung sau:

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường ĐH KHXNHV đã đoàn kết, nhất trí, tích cực, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đặc biệt là Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng uỷ ĐHQGHN về việc thực hiện Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN. Trong đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, nhân lực… của một số đơn vị về Nhà trường đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời nhanh chóng ổn định về tổ chức, tư tưởng của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các công việc chuyên môn sau khi tiếp nhận.

Trong hoạt động đào tạo, Nhà trường đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, Nhà trường đã triển khai có hiệu quả chủ trương của ĐHQGHN trong việc rà soát, sắp xếp các chương trình đào tạo, hoàn thành xây dựng đề án quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo đến năm 2020, làm cơ sở để phân tầng chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường có bước phát triển mạnh về quy mô, nhất là quy mô đào tạo tiến sĩ và số lượng học viên nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu.

Hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đã có những đóng góp quan trọng trong việc tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều công trình nghiên cứu phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng, tham gia nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn sau 30 năm đổi mới; nghiên cứu văn hóa, đạo đức, lối sống con người Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hoạt động hợp tác phát triển được triển khai tích cực. Nhiều thoả thuận hợp tác mới đã được ký kết với các đối tác ở trong nước và  nước ngoài. Nhà trường đã hợp tác với các trường đại học ở Châu Á và Hoa Kỳ mở các chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học , thu hút hàng nghìn sinh viên theo học. Nhà trường cũng đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài. Hàng năm, Trường ĐH KHXHNV đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chuyên gia và sinh viên nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời đã cử hàng trăm lượt cán bộ và sinh viên đi học tập, giảng dạy, trao đổi hợp tác tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Nhà trường cũng là điểm đến của nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều lãnh đạo và nguyên thủ nước ngoài.

Những thành tích mà Đảng bộ Trường ĐH KHXNHV đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ĐHQGHN ở trong nước và quốc tế. Thay mặt Đảng uỷ ĐHQGHN, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích này của các đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trường ĐH KHXHNV cũng còn những hạn chế, tồn tại. Đó là, một số chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Nhà trường đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua chưa đạt được. Chất lượng một số ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược  chưa được như mong muốn; chưa có nhiều ngành, chuyên ngành đạt được trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Tỉ lệ các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng chưa nhiều. Nghiên cứu khoa học chưa gắn kết chặt chẽ với đào tạo. Tỉ lệ giảng viên công bố bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế còn thấp. Quản trị nguồn nhân lực tiên tiến chưa được áp dụng triệt để. Các giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ cán bộ trình độ cao còn chậm được triển khai. Đội ngũ cán bộ đầu ngành, cán bộ nhà khoa học có trình độ cao có nguy cơ hẫng hụt. Các hoạt động hợp tác phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Nhà trường. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu còn chật hẹp.

Tôi đề nghị, tại Đại hội này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, rút ra những bài học thành công và chưa thành công; đánh giá đúng thế mạnh và những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ; bồi đắp niềm tin, sự đồng lòng nhất trí cao hơn nữa và quyết tâm phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, để phát triển Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đại học luôn đứng đầu cả nước về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm với các đại học danh tiếng trong khu vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Kính thưa Đại hội,

Đại hội lần thứ 27 Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV mở ra một giai đoạn 5 năm phát triển mới của Nhà trường. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Trường được xếp vào top 100 trường đại học hàng đầu của khu vực châu Á như Báo cáo chính trị mà các đồng chí đã nêu, trước hết, Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học - công nghệ và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đặc biệt, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Thứ nhất, quan tâm xây dựng Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV thực sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Nhà trường cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là đẩy mạnh triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, gắn với sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và công việc hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người học.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảm bảo ở từng vị trí công tác cán bộ đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Tiếp tục triển khai việc đánh giá cán bộ theo số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc; có cơ chế sàng lọc, thay thế những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo năng lực, sở trường và yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng đổi mới lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của đồng chí bí thư và từng đồng chí cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, các nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ Trường ĐH KHXHNV.

- Thứ hai, Đảng bộ Nhà trường cần quán triệt tới tất cả các Chi bộ, đảng viên chủ trương nhất quán xây dựng Trường ĐH KHXHNV sớm trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu tiên tiến. Trong đó, trước mắt trong nhiệm kỳ 2015-2020, ĐH KHXHNV cùng với các trường đại học thành viên của ĐHQGHN cần thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 của Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN đã được Đảng uỷ ĐHQGHN thông qua. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh về tổ chức, có cơ cấu hợp lý hơn, hoạt động hiệu quả hơn theo định hướng đại học nghiên cứu. Đảng bộ Nhà trường cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai một cách có hiệu quả.

- Thứ ba, trên cơ sở quy hoạch ngành và chuyên ngành đào tạo đã được ĐHQGHN phê duyệt, Nhà trường thường xuyên rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo và yêu cầu về chuẩn đầu ra; ưu tiên đầu tư phát triển các chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược, các chương trình đào tạo liên ngành và lĩnh vực khoa học mới. Đổi mới phương pháp giảng dạy - học, phương pháp kiểm tra và đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá về phẩm chất, năng lực của người học; gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học. Tăng cường kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Nhà trường cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các ban chức năng của ĐHQGHN và các đơn vị liên quan, tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển các ngành khoa học cơ bản, làm cơ sở để đầu tư nâng cao chất lượng, tương xứng với vai trò quan trọng của KHXH&NVtrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thứ tư, là một trường đào tạo và nghiên cứu về khoa học cơ bản, có đội ngũ cán bộ khoa học mạnh, Trường ĐH KHXHNV cần tiếp tục chủ động tham gia và đi đầu trong việc triển khai các nghiên cứu, đề xuất đổi mới tư duy lý luận, tích cực tham gia đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và công tác nghiên cứu lý luận  của Đảng; đồng thời thực hiện tốt vai trò là cơ quan đề xuất, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhà trường cũng cần có các giải pháp tăng cường công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV; đồng thời phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế số một về KHXH&NV để tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt trình độ quốc tế.

Thứ năm, Nhà trường cần chú trọng tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng. Trong đó, có giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học trình độ cao, các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành và đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong thi hành công vụ. Chủ động phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị liên quan trong ĐHQGHN thực hiện tốt chủ trương tiếp tục triển khai cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có ở khu vực nội thành Hà Nội theo hướng hợp lý, tiện ích và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu trong thời gian chờ chuyển lên Hòa Lạc. Bên cạnh đó, Nhà trường cần chú trọng nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác phát triển để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển Trường. Chủ động rà soát các tiềm năng tạo nguồn thu và triển khai các biện pháp phát triển nguồn thu một cách hợp pháp. Đặc biệt, Nhà trường cần sớm xây dựng và trình ĐHQGHN phê duyệt để triển khai Đề án thu học phí tương thích với chất lượng đào tạo và nhu cầu người học, nhất là đối với các chương trình đào tạo mà Nhà trường có thế mạnh và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

- Thứ sáu, Tập trung đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường, trong đó chú trọng áp dụng phương thức quản trị mọi hoạt động theo tiếp cận số lượng và chất lượng sản phẩm đầu ra, tiếp cận hệ thống, liên ngành. Triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, văn hoá công sở trong toàn Trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng cường phân cấp, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trực thuộc, nhất là người đứng đầu; giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết; áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi hoạt động. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hình ảnh, xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu của Nhà trường.

Kính thưa Đại hội,

Nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH KHXHNV nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường, tôi đề nghị Đại hội xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới để từ đó xác định cụ thể số lượng, cơ cấu, lựa chọn được những đồng chí thực sự xuất sắc về phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực then chốt của Nhà trường.

Về bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, tôi đề nghị Đại hội lựa chọn cơ cấu nhân sự là những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ Nhà trường để tham gia thảo luận, đóng góp tích cực vào các quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Với trí tuệ, quyết tâm và trách nhiệm cao của Đại hội, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Trường ĐH KHXHNV nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chúc sức khỏe các đại biểu.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

>>> (Video VTV1)  Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay (14/4/2015):

 

>>> Các tin liên quan:

- Website ĐHQGHN : Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV: “Tiên phong – Sáng tạo – Trình độ cao – Chất lượng cao” 

- Báo Nhân dân : Đảng bộ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn: Phấn đấu đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế

- Báo Hà Nội mới : Phấn đấu nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu châu Á 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :