Cơ sở Hòa Lạc
Trang chủ   >  Cơ sở Hòa Lạc
Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hòa Lạc
Ngày 28/10/2022, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN10) thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Theo đề án, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN có vị trí phía Bắc giáp nút giao tuyến số 4 với tuyến số 1; khu vực các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học (QG-HN12); phía Đông giáp tuyến số 08, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trường Đại học Kinh tế; phía Nam giáp tuyến số 5 và khu Trung tâm ĐHQGHN; phía Tây giáp tuyến đường số 1, khu cây xanh và Trường Đại học Y Dược.

 

 

Phạm vi, ranh giới khu vực dự án bao gồm các lô đất được xác định trên sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi lập quy hoạch. Quy mô diện tích khu vực dự án quy hoạch khoảng: 43,5 ha, quy mô dự kiến: 17.000 học viên và 1.734 cán bộ. Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Quy hoạch phân khu 1/2000), giải pháp quy hoạch chi tiết Trường Đại học Ngoại ngữ phải đảm bảo sự gắn kết với quy hoạch các khu chức năng khác về không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, đảm bảo tính độc lập tương đối kết hợp với tính liên thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu, Trường ĐH Ngoại ngữ thực hiện theo nội dung:

Một là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong toàn bộ khuôn viên và kết nối đồng bộ tại các điểm đã được thỏa thuận kết nối theo Quy hoạch phân khu 1/2000 được phê duyệt.

Hai là, làm cơ sở lập dự án đầu tư, quản lý và xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ theo quy hoạch được duyệt.

Ba là, xác định quy mô, diện tích các khu chức năng của Trường Đại học Ngoại ngữ trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và sử dụng đất hiệu quả.

Trên cơ sở tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/03/2011 của Bộ trưởng Bộ xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Quyết định số 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Quyết định số 878/QĐ-BXD ngày 25/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

Nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực dự án. Các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo theo QCVN 01:2021/BXD và các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Theo quy hoạch, Nhà điều hành Trường ĐH Ngoại ngữ được xác định là điểm nhấn của cả khu vực, có hướng tiếp cận trung tâm, cao 9 tầng (có chiều cao lớn nhất trong phạm vi nghiên cứu). Là điểm kết thúc của trục cảnh quan kết nối với các Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hình thái công trình theo hình thức kiến trúc hiện đại, hướng công trình là hướng mở về phía trục cảnh quan kết hợp với các khoảng sân, thảm cỏ tạo thành một không gian mở cho các hoạt động công cộng của khu vực này. Phía trước công trình là quảng trường chính, là nơi diễn ra các hoạt động nghi lễ, tập trung đông người của Trường ĐHNN. Phía sau bố trí hội trường 500 chỗ. 

Bộ Xây dựng giao cho ĐHQGHN tổ chức công bố, công khai quy hoạch chi tiết lên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết theo quy định hiện hành. Có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ, kịp thời đề xuất khắc phục những phát sinh (nếu có) đảm bảo việc quản lý, phát triển phù hợp với các nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN10) thuộc dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được duyệt; lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai lập dự án đầu tư trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN10) thuộc dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc được duyệt. Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, ĐHQGHN có trách nhiệm phân kỳ đầu tư phù hợp với nguồn vốn, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho từng giai đoạn.

>>> Quyết định phê duyệt Quyết định số 989

 Tùng Lâm - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :