Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội và Báo cáo triển khai công tác quy hoạch tái định cư của dự án Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhằm củng cố vị thế và chất lượng của ĐHQGHN theo Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030 thông qua đầu tư vào môi trường đào tạo, nghiên cứu, năng lực quản lý cũng như thế chế tài chính hiệu quả, Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới, hướng tới việc đưa ĐHQGHN trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị chuyên trách đã thực hiện các Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội và Báo cáo triển khai công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư của dự án, nội dung như sau:

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội (Tiếng Anh Tiếng Việt)

 - Báo cáo triển khai công tác quy hoạch tái định cư (Tiếng Anh Tiếng Việt)

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :