GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
ẤN PHẨM GIỚI THIỆU ĐHQGHN 2022

 

Trang

Tên bài / Tác giả

Phiên bản PDF

4.

DÒNG LỊCH SỬ

PDF

5.

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

PDF

6-15

THÔNG TIN CHUNG

PDF

16-27

KHUÔN VIÊN

PDF

28-29

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

PDF

31-33

KHOA HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG

PDF

34-35

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

PDF

36-43

BIỂU TƯỢNG TRI THỨC

PDF

44-51

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

PDF

52-53

THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG

PDF

54-57

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

PDF

58-61

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

PDF

62-65

Trường Đại học Ngoại ngữ

PDF

66-69

Trường Đại học Công nghệ

PDF

70-73

Trường Đại học Kinh tế

PDF

74-77

Trường Đại học Giáo dục

PDF

78-81

Trường Đại học Việt Nhật

PDF

82-85

Trường Đại học Y Dược

PDF

86-89

Trường Đại học Luật

PDF

90-91

Trường Quản trị và Kinh doanh

PDF

92-93

Trường Quốc tế

PDF

94-95

Khoa Các khoa học liên ngành

PDF

96-97

Viện Công nghệ Thông tin

PDF

98-99

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

PDF

100-101

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

PDF

102-103

Viện Trần Nhân Tông

PDF

104-105

Viện Tài nguyên và Môi trường

PDF

106-107

Viện Quốc tế Pháp ngữ

PDF

108-109

Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục

PDF

110

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

PDF

111

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

PDF

112

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

PDF

113

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

PDF

114

Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục

PDF

115

Trung tâm Thư viện và Tri thức số

PDF

116

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

PDF

117

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

PDF

118

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

PDF

119

Tạp chí Khoa học

PDF

120

Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

PDF

121

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

PDF

122

Ban Quản lý các dự án

PDF

123

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật

PDF

124

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

PDF

125

Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐHQGHN”

PDF

126

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á

PDF

127

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

PDF

128

Quỹ Phát triển ĐHQGHN

PDF

129

Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

PDF

130

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN

PDF

131

Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm

PDF

132

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Đại học Arizona

PDF

133

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Viện Khảo cứu cao cấp Pháp

PDF

 

 

Tải bản đầy đủ tại > ĐÂY<

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :