danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:51:48 Ngày 10/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3089/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/09/2022
Trích yếu : Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội