danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:25:02 Ngày 03/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3086/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/09/2022
Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về quy trình, thủ tục thành lập và kiện toàn hội đồng trường của trường đại học thành viên
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội