danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:42:02 Ngày 24/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 03/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 11/02/2010
Trích yếu : Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo