danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:38:14 Ngày 24/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 4366/BGDĐT-PC
Ngày ban hành : 23/07/2010
Trích yếu : Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo