danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 17:35:30 Ngày 24/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 08/ 2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 17/02/2011
Trích yếu : Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo