danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
562/QĐ-ĐHQGHN 9/3/2022 Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh năm 2022
535/QĐ-ĐHQGHN 4/3/2022 Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của ĐHQGHN
434/QĐ-ĐHQGHN 25/2/2022 Bổ nhiệm lại ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
435/QĐ-ĐHQGHN 25/2/2022 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật
436/QĐ-ĐHQGHN 25/2/2022 Kiện toàn thành viên Tổ Công tác triển khai nhiệm vụ đưa sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc
76/QĐ-VP 25/2/2022 Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản trị Đại học số
449/QĐ-ĐHQGHN 25/2/2022 Bổ nhiệm lại bà Vương Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
452/QĐ-ĐHQGHN 25/2/2022 Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên kiêm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
418/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2022 Điều chỉnh thành viên các Hội đồng chuyên môn Đại học Quốc gia Hà Nội
286/QĐ-ĐHQGHN 8/2/2022 Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030
256/QĐ-ĐHQGHN 28/1/2022 Bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
185/QĐ-ĐHQGHN 21/1/2022 Thay đổi thành viên hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHQGHN
108/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Lê Trung Thành
109/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN
111/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Hoàng Đình Phi
113/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Nguyễn Ngọc Thắng
116/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
117/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Nguyễn Quang Thuận
118/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Bổ nhiệm lại ông Trịnh Thanh Ba giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
122/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2022 Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Trần Anh Hào