CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Danh hiệu nhà giáo
Danh sách Nhà giáo Nhân dân của ĐHQGHN

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020

>>> GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

(theo Quyết định số 2139/QĐ-CTN ngày 3/12/2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng

Giảng viên Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017

>>> ĐHQGHN có 5 Nhà giáo Nhân dân và 9 Nhà giáo Ưu tú năm 2017

(theo Quyết định số 2380/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN

4

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục

5

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương

Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2014

>>> 19 nhà giáo của ĐHQGHN được Chủ tịch nước phong tang danh hiệu cao quí

(theo Quyết định số 2918/QĐ-CTN ngày 11/11/2014 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hòa

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

2

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

3

GS.TSKH Lưu Văn Bôi

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng