TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 19/02/2021 GMT+7
ĐHQGHN hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19
Ngày 19/2/2021, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 447/ĐHQGHN-ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Cổng Thông tin Điện tử ĐHQGHN xin gửi các đơn vị đào tạo toàn văn công văn này.

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 02 năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Thông báo số 12 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của ĐHQGHN.

2. Để đảm bảo tiến trình học tập, tốt nghiệp của người học, các đơn vị đào tạo căn cứ tình hình thực tế và các điều kiện đảm bảo chất lượng chủ động điều chỉnh kế hoạch năm học, tổ chức giảng dạy, thi kết thúc học phần và bảo vệ khóa luận, luận văn bằng hình thức phù hợp theo Quy định số 2598/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 9 năm 2020 về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch Covid-19 tại công văn số 944/ĐHQGHN-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; quản lý và lưu trữ các thông tin liên quan đến bảo vệ khóa luận, luận văn và các học phần tổ chức đào tạo trực tuyến nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Mọi ý kiến trao đổi về triển khai giảng dạy, kiểm tra đánh giá trực tuyến xin gửi về địa chỉ email: ducnd@vnu.edu.vn hoặc bandaotaodhqghn@vnu.edu.vn.

ĐHQGHN thông báo để Thủ trưởng các đơn vị đào tạo biết và chỉ đạo thực hiện./.

>>> Xem thông tin chi tiết văn bản:

- Công văn số 994/ĐHQGHN-ĐT ngày 27/3/2020 về hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Quy định số 2598/ĐHQGHN-ĐT ngày 10/9/2020 về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN

- Công văn số 447/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/12/2021 hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19

 Ban Đào tạo - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược