TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 06/08/2021 GMT+7
VNU – ULIS: nhiều đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số phục vụ công tác dạy và học
Ngày 6/8/2021, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC, NLĐ, thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định, với chỉ đạo sát sao từ các cấp, Trường ĐH Ngoại ngữ đã đạt được thành công trên nhiều mảng công tác. Hiệu trưởng cũng trình bày 6 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Nhà trường với những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch năm học tới.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo về hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động của công tác kế hoạch tài chính trong năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá, Trường ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức hội nghị tổng kết thành công theo tinh thần chuyển đổi số cao. Ông cũng biểu dương những thành tích của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trên tinh thần đổi mới và hướng tới người dạy, người học là trung tâm.

Giám đốc Lê Quân đã chia sẻ với hội nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN trong năm học 2021 – 2022. Thứ nhất, triển khai tự chủ đại học trong ĐHQGHN. ĐHQGHN tiếp tục đổi mới tổng thể về vấn đề tự chủ học thuật, bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính… để hướng tới người học và người dạy là trung tâm. Tự chủ trong ĐHQGHN thời gian tới sẽ được triển khai đồng bộ, khẳng định vai trò và vị thế của các nhà giáo, nhà khoa học là nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với giá trị cốt lõi của ĐHQGHN là Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững. Đồng thời, cũng cho thấy được những giá trị riêng biệt mà sinh viên ĐHQGHN có được, dựa trên nền tảng đề cao chất lượng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo gắn với chuyển đổi số, trong đó ưu tiên hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng. Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác phát triển với các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp, đại học trong và ngoài nước.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị, Trường ĐH Ngoại ngữ xem xét mở các ngành theo hình thức liên kết để đa dạng chuẩn đầu ra về nghề nghiệp cho người học, phát triển năng lực liên ngành cho giảng viên cũng như huy động được nhiều nguồn lực hơn. Ông cũng mong Nhà trường sẽ ra mắt một số doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên cung ứng các dịch vụ dạy, học và đánh giá ngoại ngữ… Đồng thời, ĐHQGHN cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để Trường ĐH Ngoại ngữ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã công bố trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các cán bộ có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ; cán bộ hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao, tập thể có thành tích tốt trong hoạt động khoa học công nghệ.

Toàn cảnh hội nghị

Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong năm học 2021-2022:

1. Về đào tạo

1.1. Tiếp tục triển khai có trọng tâm và hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học;

1.2. Điều chỉnh và xây dựng các chương trình đào tạo theo định hướng tự chủ ở các bậc học phổ thông, đại học và sau đại học.

2. Về khoa học công nghệ

2.1. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trường giai đoạn 2020 – 2025;

2.2. Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Đổi mới, Sáng tạo, Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

3. Về công tác học sinh sinh viên

3.1. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối người học ở các bậc học;

3.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ.

4. Về hợp tác phát triển

4.1. Củng cố các hoạt động hợp tác quốc tế; đảm bảo đội ngũ giảng viên, chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy trong các CTĐT;

4.2. Tăng cường hiệu quả việc thực hiện các Đề án ngoại ngữ của Chính phủ; mở rộng hợp tác với các Bộ, ngành và địa phương.

5. Về cơ sở vật chất và tài chính

5.1. Hoàn thiện hệ thống các khu vực làm việc chung cho giảng viên và không gian đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên; duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị trong Trường;

5.2. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển Trường ĐHNN, ĐHQGHN ở Hòa Lạc và xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực địa giới của Trường tại Hòa Lạc;

5.3. Xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật của các chương trình đào tạo làm căn cứ xác định mức thu học phí theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.

6. Về quản trị đại học

6.1. Tăng cường hiệu quả công tác pháp chế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành Nhà trường;

6.2. Thiết kế và triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn Trường;

6.3. Triển khai chương trình chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mảng hoạt động của Trường.

 Vũ Lệ - VNU Media - Ảnh: VNU - ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược