TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 14/03/2023 GMT+7
Trường ĐH Luật: Tập trung phát triển đội ngũ và thu hút nhân lực chất lượng cao
Ngày 14/3/2023, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Luật về định hướng, chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cùng dự có các Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hiệu, Phạm Bảo Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN và cán bộ chủ chốt Trường ĐH Luật.

Báo cáo về một số kết quả hoạt động của Trường ĐH Luật từ khi thành lập đến nay, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quế Anh cho biết, Nhà trường đã triển khai thực hiện các quy trình kiện toàn công tác tổ chức bộ và nhân sự, trình Giám đốc ĐHQGHN quyết định và phê duyệt chủ trương. Đến nay, bộ máy tổ chức, nhân sự của Trường đã được kiện toàn, dần ổn định và tiếp tục triển khai các hoạt động của Khoa Luật trước đây. Trường đã đẩy mạnh công tác quản lý đào tạo, tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng thông qua các buổi hội thảo, hội giảng, dự giờ để thống nhất cách tiếp cận, phương pháp, nội dung giảng dạy. Nhà trường đã gia hạn thành công, ký kết thỏa thuận chương trình liên kết đào tạo với 3 trường của CH Pháp, đồng thời rà soát, thực hiện các thủ tục gia hạn đối với các CTĐT đã kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Thị Quế Anh báo cáo một số kết quả hoạt động của Nhà trường

Trong thời gian tới, Trường ĐH Luật tập trung vào một số hoạt động trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Trường; Tăng cường phân cấp, phân quyền trong Ban Giám hiệu và các đơn vị trực thuộc theo các quy định hiện hành; Đẩy mạnh thu hút cán bộ khoa học trình độ cao, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trong quản trị đại học, đào tạo, số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ sinh viên; Hoàn thiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống văn bản quản lý, điều hành của Trường, kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ban hành Chiến lược Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2035; Gia tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, trong đó ưu tiên đẩy mạnh CTĐT theo các điều kiện kinh tế - kỹ thuật và đảm bảo chất lượng.

Phó Hiệu trưởng Trịnh Tiến Việt đề xuất ĐHQGHN tạo điều kiện để Nhà trường tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cho bộ, ngành

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Thị Quế Anh đề xuất ĐHQGHN phê duyệt Đề án vị trí việc làm với tổng chỉ tiêu nhân lực phù hợp với quy mô đào tạo, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế tự chủ của Nhà trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Trường ĐH Luật kiến nghị ĐHQGHN về công tác hành chính - quản trị, cơ sở vật chất; bổ sung vào Quy hoạch ngành và chuyên ngành mã ngành đào tạo thí điểm, mở rộng đối tượng đầu vào của các CTĐT thạc sĩ và tiến sĩ; tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút học giả, chuyên gia nước ngoài tới nghiên cứu, giảng dạy tại trường.

GS.TS Phạm Hồng Thái cho rằng yếu tố quan trọng nhất của đại học nghiên cứu là hoạt động nghiên cứu khoa học

GS.TSKH nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học trẻ với sự phát triển của Nhà trường

Các đại biểu cho rằng, việc thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật là cơ hội để phát triển nhưng cũng là nhiều thách thức với tập thể lãnh đạo và cán bộ của Trường. Các cán bộ chủ chốt của Nhà trường thống nhất, yêu cầu đặt ra cho quá trình phát triển của Trường ĐH Luật là vấn đề tự chủ; việc phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, chất lượng cao và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đề nghị Nhà trường khẩn trương xây dựng chương trình KH&CN trọng điểm

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đề nghị, hoạt động khoa học & công nghệ của Trường ĐH Luật cần bám sát chiến lược khoa học & công nghệ của ĐHQGHN. Sản phẩm khoa học của Nhà trường không chỉ là bài báo khoa học, công bố quốc tế mà còn là nhiệm vụ tư vấn chính sách quốc gia. Nhà trường cần tập trung xây dựng chương trình khoa học & công nghệ trọng điểm, tăng cường hợp tác với địa phương nhằm gia tăng các nguồn lực, thu hút đội ngũ cán bộ trình độ cao. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đề xuất Nhà trường phát triển chuyên san Luật học (thuộc Tạp chí khoa học) thành tạp chí khoa học của Trường, nâng tầm tạp chí đạt chuẩn khu vực. Đồng thời, Trường cần tăng cường nghiên cứu liên ngành, gia tăng số lượng công bố quốc tế trong lĩnh vực Luật học, quan tâm đẩy mạnh xếp hạng theo lĩnh vực để góp phần gia tăng thứ hạng chung của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao tính tiên phong kiểm định các CTĐT sau đại học

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao tính tiên phong kiểm định các CTĐT sau đại học. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, cơ cấu đào tạo của Nhà trường như hiện nay là phù hợp với 5 CTĐT bậc đại học, 9 CTĐT bậc thạc sĩ và 6 CTĐT bậc tiến sĩ. Mặc dù số lượng đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường ít nhưng có chất lượng và uy tín học thuật cao. Trong bối cảnh Nhà trường trở thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN đòi hỏi Nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo sự khác biệt với những cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân yêu cầu Nhà trường tập trung phát triển đội ngũ và thu hút cán bộ khoa học trẻ, nhân lực trình độ cao

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Nhà trường trong thời gian qua, cũng như các nỗ lực của Khoa trong mọi hoạt động từ đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học cũng như ổn định tổ chức.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị, trong giai đoạn tới, Nhà trường cần phân công rõ trách nhiệm Hội đồng trường, quy hoạch cán bộ chủ chốt và ban hành hệ thống văn bản quản lý liên quan. Trường ĐH Luật khẩn trương ban hành Đề án vị trí việc làm theo hướng mở rộng quy mô giảng viên, cán bộ nghiên cứu, thu hẹp quy mô cán bộ hành chính, giao quyền tự chủ cho các trung tâm nghiên cứu trực thuộc.

Về kế hoạch chuyển tới Hòa Lạc, Giám đốc Lê Quân khẳng định, đây là nhiệm vụ quốc gia và tất yếu cần phải làm. Giám đốc ĐHQGHN cũng yêu cầu lãnh đạo Nhà trường nghiên cứu xây dựng lộ trình triển khai dạy - học tập trung tại Hòa Lạc, tăng cường chuyển đổi số, thí điểm triển khai một số môn học trực tuyến bằng công cụ do Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục xây dựng.

Về khoa học & công nghệ, Giám đốc đề nghị Trường xây dựng và ban hành chương trình KH&CN trọng điểm về pháp lý, bán sát triển khai nghị quyết trung ương làm cơ sở để phát triển các hướng nghiên cứu, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, chú trọng thu hút cán bộ khoa học trẻ.

Về đào tạo, Trường ĐH Luật phải tiếp tục nâng cao chất lượng các CTĐT, đặc biệt là các CTĐT bậc thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng yêu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở các CTĐT liên kết với đối tác nước ngoài, sinh viên học hoàn toàn bằng ngoại ngữ, yêu cầu đầu ra tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế với cơ hội việc làm cạnh tranh.

>>> Các tin tức liên quan:

- Thành lập Trường Đại học Luật - Khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý của đất nước

- Bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

- Thành lập Trường ĐH Luật là trường đại học thành viên của ĐHQGHN

 Đoàn Hương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ