TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 20:56:07 Ngày 01/12/2023 GMT+7
Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024
 (24/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hằng
Tên đề tài: Выражение неопределенности лексическими единицами в русском языке и средства передачи на вьетнамский язык (Các đơn vị từ vựng biểu thị ý nghĩa không xác định trong tiếng Nga và phương tiện truyền đạt sang tiếng Việt)  (24/11/2023)
Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục năm 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục
 (24/11/2023)
(24/11/2023) Trường ĐH Kinh tế tổ chức Hội thảo quốc tế CIECI 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia GVC hướng tới chuyển đổi số và phát triển bền vững”
 (22/11/2023)
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 (22/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Nhạc
Tên đề tài: Quan hệ chính trị Việt Nam - Lào từ năm 2012 đến nay (22/11/2023)
(27/11/2023) Tọa đàm “Bật chế độ sống xanh cho sinh viên tại đô thị ĐHQGHN”
 (21/11/2023)
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN
Ngày 17/11/2023, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 4368/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. (20/11/2023)
Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội”
 (20/11/2023)
(16-17/12/2023) tổ chức kỳ thi Olympic bậc THPT các môn Ngoại ngữ năm học 2023-2024 của ĐHQGHN
 (14/11/2023)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ