TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 14:39:30 Ngày 25/10/2021 GMT+7
Thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến
Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến.

Để thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo đến các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về chủ trương được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến, đồng thời thống kê số lượng sinh viên chưa có thiết bị phục vụ việc học trực tuyến để chủ động phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên.

Các đơn vị đào tạo báo cáo số liệu thống kê (theo mẫu) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 091.3459858; email: btdung@moet.gov.vn), đồng thời báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, email: oanhvt@vnu.edu.vn) trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp.

ĐHQGHN gửi kèm công văn này văn bản số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Công văn chi tiết của ĐHQGHN 

>>> Công văn chi tiết của Bộ GD&ĐT

 Ban CT&CTHSSV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược