TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:09:52 Ngày 26/08/2022 GMT+7
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023) của ĐHQGHN và hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023
Ngày 19/08/2022, DDHQGHN đã ban hành văn bản số 2773/ĐHQGHN-KHTC về việc Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023) của ĐHQGHN và hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ Kết luận số 215-KL/ĐU ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023); Căn cứ Nghị quyết số 2536/NQ-HĐ ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023 về việc thông qua Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023) của ĐHQGHN, ĐHQGHN thông báo Danh mục Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (năm học 2022-2023).

1. Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc gắn với quản trị đại học theo tiếp cận hiệu quả phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về ĐHQG, Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan; tập trung phát triển đội ngũ giảng viên - nhà khoa học, cán bộ khoa học xuất sắc với quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN;

2. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo. Triển khai các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; các mô hình đào tạo hiện đại theo hướng thúc đẩy liên thông và gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; tổ chức đào tạo và triển khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, giảng viên tại Hòa Lạc;

3. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp spin-off, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn và chuyển giao công nghệ, gắn kết với hoạt động hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa;

4. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của ĐHQGHN: OneVNU, MyVNU, VNUPortal;

5. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó tập trung hoàn thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại cơ sở Hòa Lạc; khởi công một số công trình của dự án World Bank;

6. Đa dạng hoá, thực chất hoá các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế và gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao vị thế của ĐHQGHN. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, ĐHQGHN yêu cầu:

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc triển khai xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm/ năm học của đơn vị, trong đó xác định rõ chương trình, đề án, dự án, sản phẩm; tiến độ và nguồn lực thực hiện; thường xuyên định kỳ hàng quý đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo ĐHQGHN.

- Văn phòng, các Ban chức năng, Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và gửi về ĐHQGHN (qua Ban Kế hoạch Tài chính) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ