TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sự kiện   Sự kiện 10:33:57 Ngày 12/11/2010 GMT+7
70 nhà giáo của ĐHQGHN được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2010

Ngày 09/11/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã kí quyết định số 1917/ QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cho 132 nhà giáo và quyết định số 1916/ QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú” cho 1062 nhà giáo trên cả nước đã có cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Trong đó, ĐHQGHN có 20 nhà giáo được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 50 nhà giáo được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Danh sách cụ thể dưới đây (Theo thứ tự bảng chữ cái):

 • Danh sách Nhà giáo Nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS Nguyễn Bá

Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

2

GS.TSKH Nguyễn Cẩn

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKHTN

3

GS.TS Hoàng Thị Châu

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

4

GS.TS Nguyễn Đức Chính

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

5

GS.TS Nguyễn Lân Dũng

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học

6

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN

7

PGS. Nguyễn Văn Hồng

Nguyên Giảng viên Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV

8

GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

9

PGS.TS Hoàng Văn Khoán

Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN)

10

GS.TS Lê Văn Lân

Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV

11

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

12

GS.TS Trần Hữu Luyến

Giảng viên chính Bộ môn Tâm lí Giáo dục, Trường ĐHNN

13

GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ

Giảng viên cao cấp Khoa Địa lí, Trường ĐHKHTN

14

GS.TS Võ Quý

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

15

PGS. Ngô Quốc Quýnh

Nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN

16

GS.TS Vũ Trung Tạng

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

17

GS.TSKH Tống Duy Thanh

Giảng viên cao cấp Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

18

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

Giảng viên cao cấp Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

19

GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ

Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20

GS.TS Mai Đình Yên

Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

 • Danh sách Nhà giáo Ưu tú


TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

2

PGS.TS Lê Thị Thanh Bình

Giảng viên Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

3

PGS.TS Nguyễn Thế Bình

Phó Trưởng ban Khoa học Công Nghệ, ĐHQGHN

4

PGS.TS Bùi Duy Cam

Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

5

PGS.TS Trịnh Ngọc Châu

Phó chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

6

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Chủ nhiệm Bộ môn Đông Nam Á học, Trường ĐH KHXH&NV

7

PGS.TS Trần Hồng Côn

Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

8

PGS.TS Đào Văn Dũng

Giảng viên chính, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN

9

GS.TS Nguyễn Hữu Dư

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

10

PGS.TS Nguyễn Hướng Điền

Giảng viên chính Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

11

PGS.TS Hà Đình Đức

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

12

PGS.TS Lê Đức

Giảng viên chính Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN

13

PGS.TS Lê Hồng Hà

Giảng viên chính Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

14

PGS.TS Lưu Đức Hải

Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN

15

TS. Tôn Thất Hạp

Nguyên Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Trường ĐHKHTN

16

PGS.TS Phạm Xuân Hằng

Chủ nhiệm Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV

17

PGS.TS Lê Thanh Hoạch

Nguyên Giảng viên chính Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN

18

PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn

Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

19

PGS.TS Nguyễn Thị Huệ

Nguyên Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

20

Ông Phạm Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm khối Chuyên Toán – Tin, Trường ĐHKHTN

21

PGS.TS Đỗ Quang Huy

Trưởng phòng Tổ chưc Cán bộ, Trường ĐHKHTN

22

PGS.TS Trần Chương Huyến

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

23

PGS.TS Văn Ngọc Hướng

Nguyên Giảng viên cao cấp Hóa học, Trường ĐHKHTN

24

GS.TS Nguyễn Quốc Khang

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

25

GS.TS Lê Vũ Khôi

Nguyên Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

26

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

27

PGS.TS Trần Thị Như Mai

Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

28

PGS.TS Vũ Đức Minh

Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN

29

PGS.TS Đặng Lê Minh

Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

30

PGS.TS Nguyễn Văn Mùi

Nguyên Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

31

PGS.TS Nguyễn Phương Nga

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục

32

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

Hiệu trưởng Trường ĐHKT

33

PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa hóa, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

34

PGS.TS Phạm Văn Nhiêu

Giảng viên Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

35

PGS.TS Trần Ninh

Nguyên Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

36

PGS.TS Vũ Văn Phái

Giảng viên chính, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

37

PGS.TS Vũ Anh Phi

Nguyên Giảng viên chính Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN

38

TS. Lê Thế Quế

Chủ nhiệm Bộ môn Châu Mỹ học, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV

39

PGS.TS Phạm Bình Quyền

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

40

GS.TS Nguyễn Huy Sinh

Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

41

GS.TS Phạm Hồng Thái

Chủ nhiệm Khoa Luật

42

PGS.TS Trịnh Thị Thanh

Giảng viên chính, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN

43

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh

Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, ĐHQGHN

44

PGS.TS Tạ Trọng Thắng

Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

45

PGS.TS Dương Văn Thịnh

Giảng viên chính, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

46

PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang

Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

47

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường

Nguyên Giảng viên Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

48

PGS.TS Đặng Huy Uyên

Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHKHTN

49

PGS.TS Trần Thạch Văn

Chủ nhiệm Khối THPT Chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN

50

PGS.TS Trần Ngọc Vương

Chủ nhiệm Bộ môn Văn học Trung đại Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV

 
 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ