TIN TỨC & SỰ KIỆN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 11:42:08 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Bản tin Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN - Số 03
 (18/11/2021)
Bản tin Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN - Số 02
 (22/10/2021)
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐHQGHN, NHIỆM KỲ 2021-2026
 (12/10/2021)
Bản tin Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN, số 1 năm 2021
 (01/09/2021)
[PDF] Bản tin Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN, số 1 năm 2021
Với mong muốn lan toả hơn nữa văn hoá nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ĐHQGHN ra mắt Bản tin Khoa học và Công nghệ. (01/09/2021)
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được khen thưởng cấp ĐHQGHN năm 2021
 (18/06/2021)
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được khen thưởng cấp ĐHQGHN năm 2020
 (18/06/2021)
Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp
 (23/09/2019)
Danh mục nhiệm vụ cấp Nhà nước năm 2011-2019
 (23/09/2019)
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019
 (23/09/2019)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược