TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN

Ngày 10/9/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 2598/QĐ-ĐHQGHN về ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN.

Văn bản gồm 10 chương, 21 điều quy định về đào tạo trực tuyến bao gồm: tổ chức dạy - học và quản lý đào tạo; chế độ và chính sách đối với giảng viên, trợ giảng, người học, quản trị hệ thống, quản trị khóa học; công nhận kết quả đào tạo trực tuyến, tổ chức thực hiện.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị đào tạo bậc đại học và sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, các trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập các học phần thuộc các chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy định này không áp dụng đối với bậc đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông, các chương trình đào tạo từ xa cấp bằng tốt nghiệp.

Chi tiết văn bản tại đây.

 Ngọc Anh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ