TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 13:24:13 Ngày 26/01/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lê Công Thanh
Tên đề tài: Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình (21/01/2022)
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
 (21/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Đăng Trị
Tên đề tài: Chức năng tác động của ngôn ngữ thơ (trường hợp thơ Tố Hữu và Chế Lan Viên) (20/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Bích Hằng
Tên đề tài: Hành vi chia buồn và hồi đáp lời chia buồn của người Việt (liên hệ với hành vi chia buồn và hồi đáp lời chia buồn của người Mỹ bằng tiếng Anh) (13/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hằng
Tên đề tài: Báo chí phụ nữ với vấn đề nữ quyền (13/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Vũ Linh
Tên đề tài: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của Herbert Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều” (13/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Xuân Trường
Tên đề tài: Những vấn đề pháp lý về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (10/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Hương
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa đặc điểm người học và kết quả trong các kỳ đánh giá PISA của học sinh Việt Nam và một số nước Đông Á (06/01/2022)
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hồng Nhung
Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn và phân cụm vết trong phát hiện mô hình quy trình (06/01/2022)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Quản Minh Phương
Tên đề tài: Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sa Pa) (04/01/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược