TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:43:42 Ngày 25/07/2024 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Tân
Tên đề tài: Phát triển các mô hình và kỹ thuật mạng phức hợp để khai phá dữ liệu về bệnh ung thư. (19/07/2024)
Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII năm 2024
 (18/07/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh đợt 2 trình độ tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính
 (05/07/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh đợt 2 trình độ thạc sĩ ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính
 (05/07/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh đợt 2 trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế
 (02/07/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh đợt 2 trình độ thạc sĩ ngành Quản trị tài chính
 (02/07/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh đợt 2 trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ kĩ thuật y sinh
 (25/06/2024)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Diệu Anh
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn cho cha mẹ của trẻ có vấn đề hành vi (20/06/2024)
Thông tin LATS của NCS Đào Nguyễn Quỳnh Hoa
Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo sự hình thành và phát triển của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông bằng mô hình số  (20/06/2024)
Thông tin LATS của NCS Lê Trần Vũ Anh
Tên đề tài: Dự báo xu hướng phát triển công nghệ của ngành da - giày Việt Nam (19/06/2024)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ