TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 04:03:01 Ngày 10/08/2022 GMT+7
VNU – IS: Tuyển sinh sau đại học ngành Quản trị tài chính
 (09/08/2022)
VNU – IS: Tuyển sinh sau đại học ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính
 (08/08/2022)
Thông tin LATS của NCS Tạ Thị Thu Hằng
Tên đề tài: Hình ảnh người mẹ trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt – Một nghiên cứu dựa trên cách tiếp cận ngôn ngữ học chức năng hệ thống  (08/08/2022)
VNU – IS: Tuyển sinh sau đại học ngành Kinh doanh quốc tế
 (29/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Lê Quốc Tuấn
Tên đề tài: Sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa (22/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Hán Đình Hòe
Tên đề tài: Ứng dụng mô hình Matrix trong điều trị bệnh nhân methadone có sử dụng ATS tại thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Phạm Quốc Thắng
Tên đề tài: Nâng cao hiệu năng các mô hình RBF rút gọn cho bài toán phân lớp  (19/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Giang Thành Trung
Tên đề tài: Nghiên cứu một số phương pháp giảm chiều dữ liệu, ứng dụng trong bài toán phân lớp bệnh nhân (15/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Lê Quang Hàm
Tên đề tài: Xây dựng các lớp hàm nở trên trường và vành hữu hạn (15/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Cao Thị Hoàng Trâm
Tên đề tài: Quản trị tinh gọn cho các Trường đại học công lập miền Trung Việt Nam-nghiên cứu điển hình tại Trường đại học Quảng Nam  (15/07/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường Quản trị Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Luật
 • Khoa Các khoa học liên ngành