TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 10:59:32 Ngày 29/07/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đỗ Quang Chấn
Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định và đáp ứng động lực của vỏ nón cụt FGM

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Quang Chấn                           

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     02/01/1982                                                                  

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4438/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Bổ sung cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ theo Quyết định số 3234/QĐ-ĐHKHTN ngày 22/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

- Gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án theo Quyết định số 4735/QĐ – ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định và đáp ứng động lực của vỏ nón cụt FGM

8. Chuyên ngành: Cơ học vật rắn                                                          

9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Vũ Đỗ Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích tuyến tính ổn định vỏ nón cụt FGM và vỏ sandwich nón cụt FGM có gân gia cường, chịu tải cơ và tải nhiệt trên nền đàn hồi. Đã thu được các biểu thức xác định tải tới hạn.

- Phân tích phi tuyến tính ổn định vỏ nón cụt FGM có gân gia cường chịu tải cơ, tải cơ-nhiệt. Đã thu được biểu thức xác định tải vồng tới hạn và liên hệ tải-độ võng sau vồng.

- Phân tích động lực của panel nón cụt FGM có lớp áp điện và vỏ nón cụt FGM có gân gia cường trên nền đàn hồi, trong môi trường nhiệt độ.

- Ảnh hưởng của gân gia cường, các tham số hình học, tỷ phần thể tích của các vật liệu, điện áp lớp áp điện, nhiệt độ và của nền đàn hồi đến ứng xử vồng và sau vồng cũng như đáp ứng động lực của vỏ được khảo sát.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án đã đưa ra những nhận xét có ý nghĩa có thể lấy làm tài liệu tham khảo cho thực tiễn kỹ thuật.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu ổn định và phân tích động lực phi tuyến của vỏ nón cụt FGM không hoàn hảo, gia cường, chịu tải cơ, nhiệt và cơ-nhiệt kết hợp với các điều kiện biên khác nhau.

- Nghiên cứu ổn định và phân tích động lực phi tuyến của vỏ nón cụt FGM không hoàn hảo, gia cường, chịu tải trọng đặc biệt như: áp điện, tải xoắn, tải trọng nổ…

- Nghiên cứu ổn định và phân tích động lực phi tuyến của vỏ nón cụt nano-FGM không hoàn hảo, chịu tải cơ, nhiệt và cơ-nhiệt kết hợp với các điều kiện biên khác nhau.

- Nghiên cứu ổn định và phân tích động lực phi tuyến của vỏ hình nón FGM chịu các loại tải trọng khác nhau

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Dao Van Dung, Do Quang Chan (2017), “Analytical investigation on mechanical buckling of FGM truncated conical shells reinforced by orthogonal stiffeners based on FSDT”. Composite Structures 159, pp. 827–841.

[2] Do Quang Chan, Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2018), “Thermal buckling analysis of stiffened FGM truncated conical shells resting on elastic foundations using FSDT”, Acta Mechanica 229, pp. 2221–2249.

[3] Nguyen Dinh Duc, Kim Seung-Eock, Do Quang Chan (2017), “Thermal buckling analysis of FGM sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners resting on elastic foundations using FSDT”, Journal of Thermal Stresses 41(3), pp. 331–365.

[4] Le Kha Hoa, Bui Thi Thu Hoai, Do Quang Chan (2018), “Nonlinear thermomechanical postbuckling analysis of ES-FGM truncated conical shells resting on elastic foundations”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, pp. 1-15.

[5] Do Quang Chan, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2019), “Vibration and nonlinear dynamic response of eccentricallystiffened functionally graded composite truncated conical shells surrounded by an elastic medium in thermal environments”, Acta Mechanica 230(1), pp.157-178.

[6] Do Quang Chan, Vu Do Long, Nguyen Dinh Duc (2019), “Nonlinear buckling and post-buckling of FGM shear deformable truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners”, Mechanics of Composite Materials 54(6), pp. 745-764.

[7] Do Quang Chan, Pham Dinh Nguyen, Vu dinh Quang, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2019), “Nonlinear buckling and post-buckling of functionally graded CNTs  reinforced composite truncated conical shells subjected to axial load”, Steel and Composite Structures 31(3), pp. 243-259.

[8] Do Quang Chan, Tran Quoc Quan, Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc (2019), “Nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable piezoelectric functionally graded truncated conical panel in thermal environments”, European Journal of Mechanics / A Solids (Elsevier, SCI, IF=2.881, https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2019.103795 Received 5 November 2018; Received in revised form 22 May 2019; Accepted 23 May 2019; Available online 6 June 2019).                                                                                   

 

 Chu Đức - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược