TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:16:46 Ngày 19/05/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hiền
Tên đề tài: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hiền                    2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 08/02/1972                                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 37/QĐ-XHNV ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thúy Hiền.

7. Tên đề tài luận án: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                           9. Mã số: thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Huy Tiến và TS. Phạm Hồng Quất

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Trước hết, đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam về chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai theo cách tiếp cận thị trường kéo trong giai đoạn 2005-2018. Công trình hy vọng đưa ra một cách tiếp cận mới và hệ thống trong việc phát triển chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu sắc hơn và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư trở nên sôi động trên phạm vi toàn cầu.

Thứ hai, về mặt lý luận, luận án đã tổng kết về sự hình thành và phát triển chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở các quốc gia từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời làm rõ nét hơn cơ sở lý luận của chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo cách tiếp cận thị trường kéo.

Thứ ba, luận án mô tả và phân tích hiện trạng chính sách quốc gia thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2018, làm rõ ưu, nhược điểm của các chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay.

Cuối cùng, luận án đề xuất Khung chính sách quốc gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo cách tiếp cận thị trường kéo, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, bao gồm 3 kịch bản chính: Kịch bản thứ nhất - đổi mới chính sách thực hiện nghiên cứu và triển khai theo đặt hàng của thị trường công nghệ; Kịch bản thứ hai - hoàn thiện chính sách thể chế hóa các giao dịch trong thị trường công nghệ, trong đó hình thành và phát triển các định chế trung gian theo nhu cầu và điều tiết của thị trường công nghệ; Kịch bản thứ ba – tăng cường chính sách ưu đãi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng các kết quả nghiên cứu và triển khai trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án có giá trị tham khảo, đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn cho công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai và đổi mới khoa học và công nghệ trong thời gian tới ở Việt Nam, cũng như đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo khoa học quản lý.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai trong cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Trương Văn Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiền (2016), “Phân tích SWOT đối với vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (8), tr. 12-17.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 33, (3), tr. 40-51.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (12), tr. 54-57.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 3, (2b), tr. 294-304.

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược