TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:11:33 Ngày 10/06/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Patthida Bunchavalit
Tên đề tài: Biến thể thanh điệu tiếng Việt qua các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

1. Họ và tên:  Patthida Bunchavalit                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/12/1981                                                4. Nơi sinh: Thái Lan

5. Quyết định cộng nhận nghiên cứu sinh số: 2859/QĐ-XHNV, ngày 02/11/2017

6. Các thay đổi trong quá trịnh đào tạo: Điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ từ “Lỗi phát âm thanh điệu tiếng Việt của người Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan” thành “Biến thể thanh điệu tiếng Việt qua các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan” theo Quyết định số 1450/QĐ-XHNV, ngày 20/08/2020

7. Tên đề tài luận án: Biến thể thanh điệu tiếng Việt qua các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam                            9. Mã số: 62 22 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Kim Bảng và TS Nguyễn Ngọc Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Hệ thống thanh điệu tiếng Việt của các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom chịu ảnh hưởng của cả nhân tố bên trong lẫn nhân tố bên ngoài, tức cơ chế đơn giản hóa của chính hệ thanh điệu và hiện tượng giao thoa ngôn ngữ do tiếp xúc với hệ thanh điệu tiếng Thái tiếng Isan và tiếng Lào. So với hệ thống thanh điệu tiếng Việt gốc, thanh huyền là một thanh duy nhất không biến đổi trong khi thanh hỏi, thanh ngã và thanh nặng đã biến đổi do cả nhân tố bên trong lẫn nhân tố bên ngoài, thanh ngang và thanh sắc chỉ biến đổi do nhân tố bên ngoài. Như vậy, có thể dự đoán đặc trưng các biến thể thanh điệu tiếng Việt của các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom sẽ biến đổi trong tương lai như sau: thanh ngang sẽ không biến đổi về âm điệu nhưng có thể biến đổi về âm vực, tức có âm vực thấp hơn thanh ngang trong tiếng Việt gốc; thanh huyền sẽ không biến đổi cả về mặt âm vực lẫn âm điệu; thanh sắc có xu hướng chỉ còn lại hai biến thể mới là: 1) xuống-lên như thanh chặt tạ va5 (thấp-xuống-lên) trong tiếng Thái; 2) bằng phẳng như thanh 5 [22] trong tiếng Isan ở âm tiết kết thúc bằng phụ âm tắc vô thanh nhưng cả hai biến thể đều có âm vực thấp hơn thanh sắc trong tiếng Việt gốc; thanh hỏi có xu hướng chỉ còn lại một biến thể mới là thấp-xuống như thanh huyền hoặc thanh ệch2 (thấp-xuống) trong tiếng Thái; thanh ngã có xu hướng còn lại cả biến thể gốc và biến thể mới (xuống-lên, lên, lên- tắc thanh hầu, lên-xuống, lên-xuống-tắc thanh hầu), riêng hiện tượng tắc thanh hầu ở các biến thể mới sẽ mất đi hoàn toàn hoặc chỉ xuất hiện ở một số biến thể; thanh nặng có xu hướng mất đi hoàn toàn biến thể gốc và cuối cùng thanh nặng sẽ còn lại ba biến thể mới là: 1) thấp-xuống như thanh huyền hoặc thanh ệch2 (thấp-xuống) trong tiếng Thái; 2) thấp-bằng phẳng như thanh 5 [22] trong tiếng Isan;  3) thấp/trung bình-bằng phẳng-lên như thanh nặng ở âm tiết kết thúc không bằng phụ âm tắc vô thanh trong tiếng Việt gốc nhưng sẽ mất đi hiện tượng tắc thanh hầu ở mọi biến thể.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Lỗi phát âm thanh điệu trong ngôn ngữ khác của người học ngoại ngữ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lỗi phát âm thanh điệu tiếng Việt của người Thái học tiếng Việt hoặc lỗi phát âm thanh điệu tiếng Thái của người Việt học tiếng Thái như một ngoại ngữ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Bunchavalit Patthida (2019), “The Vietnamese Tones Variation in Closed Syllable of the Viet kieu in Nakhon Phanom Province, Thailand”, Proceedings of Fifth International Conference on Linguistics and Language Studies (ICLLS 2019), School of Humanities and Languages of the Caritas Institute of Higher Education, Hong Kong, pp.6-13.

2. Bunchavalit Patthida (2019), “Contrastive Analysis in Phonetics Characteristics of Thai and Vietnamese Tones”, Proceedings of the Conference on Asian Linguistics Anthropology (CALA 2019), the Pannasastra University of Combodia, Siem Reap, pp.224-251.

 Thái Huy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ