TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:51:02 Ngày 22/11/2021 GMT+7
Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc

Ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Văn bản gồm 5 chương, 14 điều quy định về việc xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ hoặc thực tập sau tiến sĩ, bao gồm: mục đích xét cấp học bổng; tổ chức xét cấp học bổng; trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và đơn vị liên quan; tổ chức thực hiện.

Mục đích xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh:

- Thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của ĐHQGHN; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.

Chi tiết Quyết định 3688/QĐ-ĐHQGHN tại đây.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược