TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:04:32 Ngày 25/11/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lê Kim Anh
Tên đề tài: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

1. Họ và tên: Lê Kim Anh                                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/09/1971                                               4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1090/QĐ-ĐHGD ngày 14/7/2017

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Đề tài được giao: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tại QĐ số 1521/QĐ-ĐHGD ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

- Đề tài chỉnh sửa: Tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm của học sinh Trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực, tại Quyết định 516/QĐ-ĐHGD ngày 16/04/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

- Đề tài điều chỉnh: Quản lý hoạt động trải nghiệm trong các trường Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực, tại Quyết định 1969/QĐ-ĐHGD ngày 03/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

- Đề tài điều chỉnh: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực tại Quyết định 282/QĐ-ĐHGD ngày 25/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục                               9. Mã số: 9140114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Văn Kha; PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hoàn thiện và phát triển lý luận về hoạt động và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường THCS theo tiếp cận năng lực.

- Phát hiện và làm rõ thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường THCS Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý. Trên cơ sở đó, đề xuất và khẳng định hiệu quả của biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường THCS Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực, làm tiền đề để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các biện pháp đề xuất có thể vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường THCS Thành phố Hà Nội nói riêng và các trường THCS trong cả nước nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với tư cách là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Lê Kim Anh (2017),  “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực phát triển”, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 3/2017, tr.49-54.

2) Lê Kim Anh (2019). “Tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở: Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên - 20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông của trường Đại học Giáo dục - Đại học QGHN, tr.544-553

3). Alexandra Kendall, Tran Quynh Ngoc Bui, Thi Hoang Yen Duog, Thi Thuy Trang Kieu, Louise Lambert, Ta Huynh, Kim Anh Le, Thi Thu Lieu,  Nguyen Duc Hanh Luu, Stuart Mitchell, Thi Thanh Hai Pham, Thanh Trung Nguyen, Thi Tu Trang Nguyen & Hoang Tu Tran (2020), “Từ bỏ và lạc lối ở Hà Nội: chơi cùng các phương pháp nghiên cứu sáng tạo trong bối cảnh xuyên quốc gia”, Tạp chí: Các vấn đề hiện đại trong thực hành giáo dục, ấn bản 2, 2020, tr56-72.

4) Lê Kim Anh, Phan Văn Kha (2022), “Thực trạng áp dụng hoạt động trải nghiệm ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu diễn đàn Hà Nội lần thứ 2 về Khoa học Giáo dục và Sư phạm của trường Đại học Giáo dục - Đại học QGHN, tr234-240.

 VNU Media - VNU-UEd
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ