TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 20:43:42 Ngày 06/12/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Hậu
Tên đề tài: Video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam

 

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Hậu                                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/10/1989                                               4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Nghiên cứu sinh bị trả về địa phương từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021 theo văn bản số 105/XHNV-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Nghiên cứu sinh được phép chậm nộp hồ sơ bảo vệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đến 31/3/2022 theo văn bản số 3323/ĐHQGHN-ĐT ngày 28/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                       9. Mã số: 62 32 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng cơ sở lý luận về video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử.

- Đánh giá thực trạng về nội dung, hình thức, sản xuất, phân phối video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam.

- Thu thập những ý kiến phản hồi của công chúng tiếp nhận, đội ngũ những người làm báo, nhà quản lý các cơ quan báo điện tử, để đưa ra những nhận định về video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử.

- Nhận diện bối cảnh, thời cơ, thách thức, từ đó đưa ra các khuyến nghị, giải pháp phát triển video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các báo điện tử trong quá trình xây dựng, phát triển video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử hiện nay. Đây cũng là công trình có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu về video clip nói riêng và đa phương tiện nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Truyền hình trên báo điện tử.

Tổ chức, điều độ thông tin trong xu hướng hội tụ truyền thông.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

14.1 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Video trên báo điện tử, tiếp cận qua góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015, NXB ĐHQGHN, tr. 28-41.

14.2 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Cạnh tranh thông tin và trách nhiệm xã hội của báo chí, hướng tiếp cận từ góc độ báo điện tử”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Trách nhiệm xã hội và đạo dức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, tr. 113-123.

14.3 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Liên minh báo chí và mạng xã hội”, Kỷ yếu hội thảo Báo chí và mạng xã hội, tr.108-115.

14.4 Nguyễn Đình Hậu (2019), “Video tin tức trên báo điện tử”, Tạp chí Người làm báo Số 424, tr.112-115.

14.5 Nguyễn Đình Hậu (2019), “Trách nhiệm của báo điện tử trong đẩy lùi video xấu”, Tạp chí Tuyên giáo Số 6/2019, tr.65-69.

14.6 Nguyễn Đình Hậu (2020), “Truyền hình trên báo điện tử trong kỷ nguyên số”, Tạp chí Người làm báo (441), tr.58-60.

14.7 Phan Văn Kiền, Nguyễn Đình Hậu, Lê Thu Hà (2021), “The impact of artificial intelligence from a social structure approach”, Proceedings Diderot advanced academic seminars 2021 part 2, tr. 28-38.

14.8 Nguyễn Đình Hậu (2021), “Thương hiệu truyền hình trước vấn nạn tin giả”, The Vietnamese Studies Review Vol 19-2, tr. 103-122.

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ