TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:16:53 Ngày 27/03/2023 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Minh Phúc
Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới ổn định và dao động của kết cấu tấm FGM

1. Họ và tên: Phạm Minh Phúc                                       2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 05/12/1978                                                4. Nơi sinh:   Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 778/QĐ-CTSV, ngày 21 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới ổn định và dao động của kết cấu tấm FGM

8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật                                        9. Mã số:  9520101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN; TS. Đoàn Hồng Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Áp dụng thành công lý thuyết Phase-field để mô phỏng trạng thái của vết nứt, giúp cho kết cấu được liên tục, do đó việc thành lập và giải các phương trình được dễ dàng hơn.

- Áp dụng thành công phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc ba của Shi, đây là lý thuyết biến dạng cắt bậc cao không cần đến hệ số hiệu chỉnh cắt, được sử dụng cho tấm có độ dày trung bình và độ dày lớn.

- Phân tích ổn định của tấm FGM với vết nứt có vị trí và kích thước khác nhau. Tác giả đã khảo sát với tấm có: chiều dày không đổi hoặc thay đổi; có hoặc không có nền đàn hồi.

- Phân tích dao động tự do của tấm FGM có vết nứt với chiều dày thay đổi tuyến tính, phi tuyến đặt trên nền đàn hồi và trong môi trường nhiệt độ

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án đã xử lý được các vấn đề chung của Cơ kỹ thuật một cách hoàn hảo. Các kết quả đạt được của luận án cho thấy hiệu quả của việc sử dụng lý thuyết phase-field trong bài toán kết cấu tấm có vết nứt. Từ đó, các bài toán phức tạp hơn trong thực tế sẽ được mở rộng để nghiên cứu trong tương lai.

- Kết quả thu được từ luận án sẽ là một đóng góp cho ngành Cơ học kỹ thuật của Việt Nam một phương pháp số mới, phương pháp phase-field. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo trong việc kiểm định một số dạng kết cấu tấm FGM khi xuất hiện vết nứt.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới ổn định và dao động của kết cấu tấm FGM có gân gia cường chịu tác dụng các tải cơ và cơ – nhiệt kết hợp.

- Nghiên cứu về ảnh hưởng của vết nứt trong tấm bằng các loại vật liệu composit và trong môi trường khác nhau.

- Xem xét tới các loại tải trọng khác tác động lên bài toán ổn định và dao động kết cấu tấm FGM có vết nứt như tải trọng tĩnh, tải trọng di động, tải trọng nổ, ...

- Nghiên cứu về kết cấu tấm FGM áp điện, nano FGM có vết nứt.

- Nghiên cứu sự phát triển của vết nứt trong tấm FGM dưới tác dụng của các loại tải trọng khác nhau.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt trong kết cấu vỏ.  

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Doan Hong Duc, Do Van Thom, Pham Minh Phuc, Nguyen Dinh Duc (2018). Validation simulation for free vibration and buckling of cracked Mindlin plates using phase-field method. Mech. Adv. Mater. Struct, Vol.26 (12), pp. 1018-1027 (Taylor & Francis, SCIE, Q1, IF=3.517).

- Pham Minh Phuc, Do Van Thom, Doan Hong Duc, Nguyen Dinh Duc (2018). The stability of cracked rectangular plate with variable thickness using phase field method. Thin–Walled Structures. Vol. 129, pp. 157–165 (Elsevier, SCIE, Q1, IF=5.881).

- Pham Minh Phuc, Nguyen Dinh Duc (2019). The effect of cracks on the stability of the functionally graded plates with variable-thickness using HSDT and phase-field theory. Composites Part B. Vol. 175, pp. 107086 (Elsevier, SCI, Q1, IF=11.322).

- Phạm Minh Phúc, Đỗ Văn Thơm, Đoàn Hồng Đức và Nguyễn Đình Đức (2018). Phân tích dao động tự do của tấm chiều thay đổi có nứt dựa trên lý thuyết Phase-Field và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018), pp.478-485.

- Phạm Minh Phúc, Đỗ Văn Thơm, Đoàn Hồng Đức và Nguyễn Đình Đức (2019). Phân tích ổn định của tấm cơ tính biến thiên có nứt trên nền đàn hồi theo lý thuyết Phase-Field và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc: Kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học. pp. 289-296.

- Phạm Minh Phúc (2019). Phân tích dao động tự do của tấm cơ tính biến thiên có vết nứt với chiều dày thay đổi theo lý thuyết phase field. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Vol. 70.2, pp. 122-131.

- Pham Minh Phuc (2020). Using phase-field theory and third-order shear deformation theory to study the effect of cracks on free vibration of rectangular plates with varying thickness. Transport and Communications Science Journal. Vol. 71.7, pp. 853-867.

- Pham Minh Phuc, Nguyen Dinh Duc (2020). The effect of cracks and thermal environment on free vibration of FGM plates. Thin-Walled Structures. Vol. 159, pp.107291 (Elsevier, SCIE, Q1, IF=5.881).

- Pham Minh Phuc, Duong Tuan Manh, Nguyen Dinh Duc (2021). Free vibration of cracked FGM plates with variable thickness resting on elastic foundations. Thin–Walled Structures. Vol.161, pp.107425. (Elsevier, SCIE, Q1, IF=5.881).

 VNU Media - VNU - UET
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ