TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các văn bản luật về Bầu cử Quốc hội

Hỏi đáp

29/4/2011

Hỏi đáp về Bầu cử Quốc hội khóa XIII, 22/5/2011

44/2009/QH12

4/12/2009

44/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

12/2003/QH11

26/11/2003

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

30/2001/QH10

25/12/2001

Luật Tổ chức Quốc hội

31/2001/QH10

15/4/1992

Luật Bầu cử Quốc hội

Hiếp pháp 1992

15/4/1992

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Hiến pháp 1980

18/12/1980

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

Hiến pháp 1960

31/12/1959

Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960

Hiến pháp 1946

9/11/1946

Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ