TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Đại học 10:16:32 Ngày 26/04/2024 GMT+7
Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024

>>> Chi tiết văn bản số 1533/ĐHQGHN-ĐT tại đây.

 

Ngày 17/4/2024, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành văn bản số 1533/ĐHQGHN-ĐT về kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024.

Cụ thể như sau:
 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân

chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia,

phối hợp thực hiện

Thời gian

hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

1

Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn (nếu có); Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Trước

ngày 20/4/2024

2

Ban hành và công khai Kế hoạch, Quy chế tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ĐHQGHN

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo

Trước

ngày 20/4/2024

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước

ngày 30/4/2024

4

Xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch chi tiết, Quy định/Quy trình/Hướng dẫn tuyển sinh của đơn vị trên trang thông tin điện tử của đơn vị và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước khi công bố Đề án thi/tuyển sinh

5

Xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2024; Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước ngày

ngày 05/5/2024

6

Công bố đề án tuyển sinh chung của toàn ĐHQGHN và đề án thành phần của các đơn vị trên Cổng thông tin tuyển sinh, trang thông tin điện tử của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo

Trước 17h00

ngày 15/5/2024

7

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo các phương thức khác, xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN và thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN (để thí sinh biết cách thức nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển (trực tiếp hoặc trực tuyến), cách thức nộp lệ phí xét tuyển); Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Trước 17h00

ngày 15/5/2024

8

Tham gia tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

ngày 15/6/2024

9

Tham gia thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

ngày 15/6/2024

10

Cập nhật Thông tin tuyển sinh đại học năm 2024 vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (trang Nghiệp vụ)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

ngày 15/6/2024

11

Họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN (lần 1)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

Dự kiến

giữa tháng 7/2024

12

Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại ĐHQGHN trong thời gian thí sinh ĐKXT (nếu có)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

Dự kiến

giữa tháng 7/2024

13

Phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (đợt 2)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

Dự kiến

ngày 21/7/2024

14

Cập nhật kết quả sơ tuyển, phỏng vấn, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi năng khiếu,… (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

 ngày 05/8/2024

15

Tham gia thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

 ngày 06/8/2024

16

Họp Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN (lần 2)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

Dự kiến

giữa tháng 8/2024

17

- Triển khai công tác quảng bá, truyền thông về tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN (viết tin, bài, tư vấn tuyển sinh trực tuyến/trực tiếp);

- Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc của thí sinh và xã hội

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo,

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

 

Trước

ngày 31/8/2024

18

Hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển  (ĐKXT) - đợt 1 theo phương thức trực tuyến

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Từ ngày thí sinh ĐKDT đến

ngày 31/8/2024

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 30/6/2024

2

Các đơn vị hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh kết quả xét tuyển

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước

ngày 10/7/2024

3

Các đơn vị thông báo kết quả cho thí sinh; Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

ngày 10/7/2024

4

Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo

Từ ngày 22/7

đến 17h00

ngày 31/7/2024

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

1

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sớm (sử dụng kết quả thi ĐGNL, các phương thức tuyển sinh khác) về các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 30/6/2024

2

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm; Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN kết quả xét tuyển sớm

Các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Ban Đào tạo

Trước

ngày 10/7/2024

3

Thông báo kết quả cho thí sinh; Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT (xét tuyển lần 1).

Các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 10/7/2024

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

1

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo,

Ban Đào tạo

Từ ngày 18/7

 đến 17h00

ngày 30/7/2024

2

- Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, trang thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN;

- Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN;

 

Ban  Chỉ đạo tuyển sinh,

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

 

Trước

 ngày 21/7/2024

 

 

Chậm nhất là

ngày 21/7/2024

3

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 22/7/2024

4

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo

Từ ngày 31/7

 đến 17h00

ngày 06/8/2024

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG

1

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT; điểm các kỳ thi khác (nếu có);

- Tổ chức xét tuyển theo Quy chế, đề án tuyển sinh

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Từ ngày 13/8

đến 17h00

ngày 17/8/2024

2

Trực chỉ đạo công tác xét tuyển, lọc ảo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2024

3

Báo cáo Ban chỉ đạo kết quả xét tuyển, lọc ảo trước khi nhập kết quả lên Hệ thống lọc ảo (lần cuối); Báo cáo điểm trúng tuyển (dự kiến) trước khi công bố kết quả trúng tuyển

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước 14h00

ngày 17/8/2024

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ, XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ TỔ CHỨC NHẬP HỌC

1

Công bố điểm trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ĐHQGHN

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

ngày 18/8/2024

2

Thông báo thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 19/8/2024

3

Gửi giấy báo thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo;

Các bộ phận liên quan và thí sinh trúng tuyển

Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8/2024

4

Xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống

của Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo,

Ban Đào tạo

Chậm nhất là

17h00

ngày 27/8/2024

5

Tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Các đơn vị đào tạo

Thí sinh,

Ban Đào tạo

Từ ngày 19/8

đến 17h00

ngày 27/8/2024

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG; TỔ CHỨC HẬU KIỂM VÀ TỔNG KẾT TUYỂN SINH

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đối với các ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban  Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Từ ngày 28/8 đến ngày 06/9/2024

2

Tổ chức xét tuyển đợt bổ sung (nếu có);

Gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung (nếu có);

Tổ chức nhập học đợt bổ sung (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban  Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Trước

ngày 20/9/2024

3

Hoàn thành công tác xét tuyển vào các CTĐT tài năng,

chất lượng cao (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh

Ban Đào tạo

Trước

ngày 28/9/2024

4

Các đơn vị hoàn thành công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2024

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Trước

ngày 28/9/2024

5

Báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước

ngày 01/10/2024

6

Triển khai công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Ban Chỉ đạo tuyển sinh; 

Ban Đào tạo

Ban chức năng liên quan; Các đơn vị đào tạo

Từ ngày

02-20/10/2024

7

Nộp kinh phí tuyển sinh về Văn phòng ĐHQGHN theo    quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Phòng KH-TC, VP ĐHQGHN; Ban Đào tạo

Trước

ngày 31/10/2024

8

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2024

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo, VP và các ban  chức năng, phòng, khoa, bộ môn liên quan

Trước

ngày 20/11/2024

9

Báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả tuyển sinh năm 2024

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo

Trước

ngày 31/12/2024

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ