TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 10:48:38 Ngày 29/04/2021 GMT+7
Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam và những văn bản quy phạm pháp luật khác (4/2021)
Trong nửa cuối tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong ĐHQGHN, trong đó có Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1.  Quyết định số 593/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 593/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

2. Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Theo chỉ thị số 11/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự Kỳ thi; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch; điều động, phân công cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

3. Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền công nhân văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT có nội dung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 và thay thế cho các văn bản sau:

- Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành “Cục Quản lý chất lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng Vius Corona mới (SARS – COV- 2)”.

Nội dung văn bản hướng dẫn cụ thể về: Chẩn đoán, triệu chứng, phân loại mức độ lâm sàng, chẩn đoán phân biệt, xét nghiệm chẩn đoán, các biện pháp dự phòng lây nhiễm tức thì, điều trị, tiêu chuẩn xuất viện.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế

5. Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh Vi Rút SARS-COV-2.

Nội dung văn bản quy định cụ thể về: Sinh phẩm xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm, thu thập mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm. Hướng dẫn này được áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh, y tế dự phòng và các phòng xét nghiệm trên toàn quốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế

6. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Nội dung văn bản hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn Hà Nội bao gồm: Công tác chuẩn bị thi, bài thi, hình thức thi, lịch thi, tổ chức thi, in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, giải quyết khiếu nại về thi. Văn bản này cũng có nội dung yêu cầu các trường phổ thông có thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiên cứu kỹ văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian thực hiện công việc đúng theo kế hoạch để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

>>> Xem toàn văn Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

(Cập nhật đến đến ngày 28 tháng 4 năm 2021)

 Ban Thanh tra và Pháp chế - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ