TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 08:53:58 Ngày 19/07/2022 GMT+7
Một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trong nửa đầu tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong ĐHQGHN ở các lĩnh vực: Thanh tra; tổ chức cán bộ; y tế; đào tạo. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Theo nội dung của Quyết định, lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”. Theo đó, việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” phải bảo đảm những nội dung, yêu cầu sau: Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 840/QĐ-TTg

2. Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thư viện

Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời quy định cụ thể về: Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện; tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện; thư viện viên hạng I - Mã số: V.10.02.30; thư viện viên hạng II - Mã số: V.10.02.05; thư viện viên hạng III - Mã số: V.10.02.06; thư viện viên hạng IV - Mã số: V.10.02.07; nguyên tắc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện; cách xếp lương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Đồng thời bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL

3. Quyết định số 1743/QĐ-NYT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ

Chương trình bồi dưỡng được áp dụng đối với viên chức y tế và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ. Mục tiêu chung của chương trình nhằm trang bị kiến thức chung về chính trị, quản lý nhà nước, kĩ năng làm việc; nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ. Ngoài ra, chương trình phải đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của bác sĩ, đảm bảo không trùng lặp với nội dung chương trình bồi dưỡng khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung nếu cần thiết; cân đối hợp lý nội dung và thời lượng của phần lý thuyết và thực hành; các chuyên đề phải thiết thực để học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày sau khi học xong.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2022.

>>> Xem toàn văn:  Quyết định số 1743/QĐ-NYT

4. Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Theo nội dung của kế hoạch: Các hoạt động được tiến hành triển khai bao gồm: Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương tình giáo dục phổ thông theo trình tự, thủ tục rút gọn; xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy bắt buộc cho tất cả học sinh; tổ chức Hội thảo xin ý kiến, tổ chức, các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học; biên soạn, thẩm định, tài liệu tập huấn thực hiện Chương trình Lịch sử bắt buộc; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các Sở Giáo dục và Đào tạo (01 chuyên viên, 02 giáo viên) về hướng dẫn thực hiện Chương trình Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12; tập huấn chia làm 03 địa điểm, khu vực các tỉnh phía Bắc, khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khu vực các tỉnh phía Nam (03 ngày/đợt). Hình thức tập huấn trực tiếp.

Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT

5. Kế hoạch số 751/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2022 - 2025

Theo nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội đối với việc phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học; chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất trong chương giáo dục phổ thông năm 2018; duy trì và phát triển phong trào hoạt động thể thao trường học, tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao dành cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế. Thành lập và phát triển Câu lạc bộ các môn thể thao học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, tổ chức tập thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng và tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (nhà tập, nhà đa năng, sân tập và bể bơi) trang thiết bị, dụng cụ phục vụ Giáo dục thể chất và Thể thao trường học. Dành quỹ đất cho việc xây dựng công trình thể thao, sân chơi, bãi tập phục vụ Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại các địa phương; tăng cường đội ngũ giáo viên, giảng viên Giáo dục thể chất bảo đảm đủ về số lượng và trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo quy định; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo môi trường pháp lý thực sự thuận lợi, khuyến khích thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, củng cố, phát triển các hoạt động hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức thể thao học sinh, sinh viên khu vực và thế giới.

Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Kế hoạch số 751/KH-BGDĐT

 VNU Media - Ban Thanh tra & Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường Quản trị Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Luật
 • Khoa Các khoa học liên ngành