TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 16:55:05 Ngày 17/04/2024 GMT+7
Một số văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
Trong nửa đầu tháng 04 năm 2024, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, đào tạo, tài chính, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. Nội dung bao gồm: danh mục vị trí việc làm; bản mô tả vị trí việc làm; khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT.

2. Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Nội dung nghị định quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 35/2024/NĐ-CP.

3. Quyết định số 789/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các Bộ, ngành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 789/QĐ-BTC.

4. Quyết định số 1094/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2023. Nội dung kế hoạch bao gồm các thông tin về phạm vi, nội dung, hình thức và các hoạt động triển khai việc sơ kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2012 và sửa đổi bổ sung một số điều năm 2018 giai đoạn 2019 – 2023.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1094/QĐ-BGDĐT.

5. Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo nội dung Quyết định, đến thời điểm hiện tại có 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024, thay thế Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 298/QĐ-TTg.

6. Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nội dung Quyết định bao gồm các quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của hội đồng giáo sư nhà nước. Đồng thời, bổ nhiệm các thành viên giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch của Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 300/QĐ-TTg.

7. Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024

Kế hoạch được ban hành là căn cứ để cơ sở đào tạo, thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước p  háp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT.

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ