TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 10:13:20 Ngày 06/05/2024 GMT+7
Một số văn bản mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
Trong nửa cuối tháng 04 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Tài chính, thanh tra, kiểm tra, tuyển sinh. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Nội dung thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 24/2024/TT-BTC.

2. Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung quyết định bao gồm danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT và nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT.

3. Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và cơ sở đào tạo trong công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; đồng thời xác định cụ thể nhiệm vụ, số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra, hình thức/cách thức thực hiện, thành phần và thời gian kiểm tra ở từng nội dung.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT.

 

 VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ