TRANG CHỦ 15:04:40 Ngày 20/04/2021 GMT+7
Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt I năm 2021
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, Viện Quốc tế Pháp ngữ trân trọng kính mời các ứng viên tài năng và tâm huyết gia nhập đội ngũ của IFI. (19/04/2021)
KÊNH THU HÚT NHÀ KHOA HỌC
 (16/04/2021)
Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045
 (16/04/2021)
Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi
 (05/04/2021)
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC ĐHQGHN
 (26/03/2021)
[KCQ.21.01] Đại học Quốc gia Hà nội tuyển Chuyên viên Ban Thanh tra và Pháp chế
Để đáp ứng nhu cầu công việc, ĐHQGHN tuyển 01 Chuyên viên Thanh tra làm việc tại Tòa nhà Điều hành, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 25/3/2021. (18/03/2021)
[HSB.2021.01] Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên năm 2021
Để phát triển Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) có nhu cầu tuyển dụng giảng viên cơ hữu cho 03 Khoa trực thuộc: Khoa An ninh phi truyền thống, Khoa Marketing và Truyền thông, Khoa Quản trị và An ninh. (10/03/2021)
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ
 (01/03/2021)
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ
 (01/03/2021)
Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo làm việc tại Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (PUF)
Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển vị trí chuyên viên phụ trách đào tạo làm việc tại Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN. Cụ thể: (20/01/2021)
Video giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. (18/12/2020)
Đoàn Thanh niên ĐHQGHN tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, ngày 12/12/2020, Đoàn ĐHQGHN tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn ĐHQGHN trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời củng cố, bổ sung thêm vào phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và trong trào thanh niên ĐHQGHN nửa cuối nhiệm kỳ. (15/12/2020)
Các bài đã đăng
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC