TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:46:59 Ngày 18/01/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Quang Huy
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quang Huy

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/10/1985

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 642/QĐ-CTSV ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

9. Mã số: 62520203

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đức Tân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

a. Kỹ thuật kết hợp tần số tối ưu: Kỹ thuật này phân tích ảnh hưởng việc kết hợp tần số và đề xuất công thức tính bước nhảy tần số tối ưu từ tần số thấp sang tần số cao. Nghiên cứu sinh đã phân tích ảnh hưởng của phương pháp kết hợp hai tần số đến chất lượng chụp ảnh siêu âm cắt lớp dựa vào sự thay đổi vận tốc truyền âm. Giải thuật DF-DBIM chỉ có ý nghĩa trong trường hợp số vòng lặp, số máy thu, máy phát là trung bình. Nếu số máy phát và máy thu quá lớn hay quá nhỏ, giải thuật DF-DBIM không cho kết quả khôi phục tốt hơn, so với giải pháp sử dụng một tần số. Kết quả là, giá trị Nf1 tốt nhất là Niter/2, đề xuất này làm cho lỗi chuẩn hóa giảm 67.6%, so với phương pháp truyền thống (hiệu suất khôi phục ảnh có thể đạt đến 90%).

b. Kỹ thuật lấy mẫu nén giả ngẫu nhiên: Kỹ thuật này đề xuất cấu hình đo giả ngẫu nhiên kết hợp với giải thuật khôi phục tín hiệu thưa khả nén. Nghiên cứu sinh đã nghiên cứu áp dụng thành công kỹ thuật DCS để thiết lập cấu hình đo cho phương pháp DBIM, và sau đó, hàm mục tiêu được khôi phục sử dụng giải thuật khôi phục thưa l1 để cải thiện chất lượng khôi phục ảnh. Phương pháp này cũng cho phép thiết lập đơn giản hơn so với các phương pháp khác. Các kịch bản mô phỏng được thực hiện để chứng minh hiệu suất rất tốt của phương pháp này (hiệu suất khôi phục ảnh có thể đạt đến 97%).

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những nghiên cứu lý thuyết của đề tài thực hiện theo định hướng có thể hiện thực hóa được trên các máy tạo siêu âm cắt lớp thế hệ sau.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục phát triển giải thuật DCS-DBIM và MF-CS-DBIM theo định hướng có thể hiện thực hóa trên máy tạo ảnh siêu âm cắt lớp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Tran Quang-Huy and Tran Duc-Tan (2014), “Improvement in the Measurement Configuration for Ultrasound Tomography”, Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, pp. 303-308, ISBN: 978-604-913-367-1.

- Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan (2015), Ultrasound Tomography in Circular Measurement Configuration using Nonlinear Reconstruction Method, International Journal of Engineering and Technology (IJET) (SCOPUS indexed), Vol 7, No. 6, pp. 2207-2017, p-ISSN: 2319-8613.

- Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Huynh Huu Tue, Ton That Long, Nguyen Linh-Trung (2016), Influence of Dual-Frequency Combination on the Quality Improvement of Ultrasound Tomography, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International (SCIE indexed), Vol 92, No. 3, pp. 267–276, DOI: 10.1177/0037549716630605.

- Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan (2016), Integration of Compressed Sensing and Frequency Hopping Techniques for Ultrasound Tomography, the 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC’16 (IEEE Xplore included), pp. 441-445, ISBN: 978-604-67-0385-3.

- Tran Quang Huy, Huynh Huu Tue, Ton That Long, Tran Duc-Tan (2017), Deterministic Compressive Sampling for High-Quality Image Reconstruction of Ultrasound Tomography, BMC Medical Imaging (SCIE indexed), 17:34, DOI: 10.1186/s12880-017-0206-8.

 Tân Lê - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược