TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Media   Infographic 10:55:56 Ngày 28/09/2023 GMT+7
[Infographic] Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc của ĐHQGHN
Ngày 20/9/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành văn bản số 3481/TB-ĐHQGHN về chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc. Theo đó, các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận các vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh các lĩnh vực KH&CN mà ĐHQGHN định hướng nghiên cứu ưu tiên có cơ hội được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ 03 tỷ đồng trong 03 năm và nhiều quyền lợi khác. (25/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần I: Những quy định chung
Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 gồm 09 chương, 54 điều quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQGHN. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQGHN, không áp dụng đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài, do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.  (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần II: Tuyển sinh
 (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần III: Đối tượng dự tuyển
 (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần IV: Tổ chức đào tạo
 (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần V: Luận văn và đánh giá luận văn
 (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần VI: Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ
 (14/09/2023)
[Infographic] Quy chế đào tạo bậc thạc sĩ – Phần VII: Nghĩa vụ, quyền lợi
 (14/09/2023)
[Infographic] ĐHQGHN chính thức chuyển trụ sở tới Hòa Lạc từ năm 2022
Tháng 5/2022, ĐHQGHN đã chính thức chuyển trụ sở làm việc tới Hòa Lạc, đánh dấu sự chuyển mình của hệ thống hướng tới một không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, đời sống học thuật và quản trị đại học. Hạ tầng cảnh quan khu đô thị đại học không ngừng được hoàn thiện. Không gian lõi 163,8ha đã được hình thành và đang từng bước mở rộng lên 595ha. Cơ sở vật chất đủ điều kiện và trang thiết bị đáp ứng quy mô đào tạo 6.000 sinh viên hiện nay và đang được nâng cấp hướng tới phục vụ 25.000 sinh viên vào năm 2025.  (12/09/2023)
[Infographic] GS.VS Nguyễn Văn Đạo là Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN
GS.VS Nguyễn Văn Đạo là giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là nhà cơ học hàng đầu của Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực Dao động phi tuyến và Cơ học giải tích. Ông trải qua nhiều vị trí quản lý, trước khi trở thành giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 1994. Ông có nhiều cống hiến có ý nghĩa nền tảng với sự phát triển của ĐHQGHN với nhiều quan điểm về đổi mới giáo dục đại học. (11/09/2023)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ